Міжнародний Науково-технічний Університет

Іванов Є. О. Редактор Microsoft World: методичні вказівки з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка". — К.: МАУП, 2002. — 72 с. — ISBN 966-608-217-9

Наконечний С. І. Математичне програмування: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 452 с. — ISBN 966-574-538-7

Бідніченко О. Г. Побудова графічних зображень у системі AutoCAD: навч. посіб. — Миколаїв: УДМТУ, 2001. — 44 с.

Волкович Н. Л., Геранін В. О. Ключові питання теорії цифрової обробки зображень. — Київ: ВПФ УкрІНТЕІ, 2001. — 152 с.

Укл.: Нестеренко С.О. Методичні вказівки з дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка". — Чернігів: ЧИБіП, 2001. — 54 с.

Книжок у каталозі: 6911
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12750
Відвідувачів на сайті: 53
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 530. Загальна фізика ->

21. Гуржий О. Курс лекцій з фізики.Кредити 4-6"Коливання та хвилі.Оптика".Квантова фізика. — К.:МНТУ, 2002. — 255 c.
22. Гурский И. П. Элементарная физика. — Москва, 1984. — 448 c.
23. Гурский И. П. Элементарная физика. — Москва, 1973.
24. Гурский И. П. Элементарная физика. — Москва, 1976. — 463 c.
25. Данилов Н. И. Единицы измерений справочник для преподавателей физики. — Москва, 1961. — 302 c.
26. Детлаф А. А. Курс физики Том III Оптика. Атомная физика. — Москва, 1979. — 511 c.
27. Детлаф А. А. Курс физики: механика, основы молекулярной физики и термодинамики для вузов. — Москва, 1973. — 384 c.
28. Евграфова Н. Н. Курс физики. — Москва, 1984. — 487 c.
29. Енохович А. С. Краткий справочник по физике. — Москва, 1976. — 288 c.
30. Жмудський О. З. Російсько-український фізичний словник. — Харків, 1990. — 211 c.
31. Завъялова В. М. Лекции по общей физике. — Москва, 1970. — 145 c.
32. Зайцева А. М. Задачник практикум по общей физике. — Москва, 1972. — 126 c.
33. Зисман Г. А. Курс общей физики. — Москва, 1972. — 339 c.
34. Зисман Г. А. Курс общей физики Том III оптика, физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц. — Москва, 1965. — 491 c.
35. Зубов В. Г., Щальнов В. П. Задачи по физике Пособие для самообразования. — Москва, 1967. — 267 c.
36. Зубов В. Г., Щальнов В. П. Задачи по физике пособие для самообразования. — Москва, 1963. — 272 c.
37. Ірліна М. Є., Савченко Н. О. Збірник задач з фізики для техникумів. — Київ, 1973. — 179 c.
38. Ірліна М. Є., Савченко Н. О. Збірник задач з фізики для технікумів. — "Вища школа", 1973. — 178 c.
39. Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика: Статьи, выступления.- 2-е изд., испр. и доп. — М.: Наука, 1977. — 351 с.
40. Кашин Н. В. Курс физики Том III Оптика атомная физика. — Москва, 1956. — 507 c.