Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3721
Усього літератури: 10525
Відвідувачів на сайті: 54
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 530. Загальна фізика ->

1. уклад. Кравцов О. В., Гомонай О. В. 100 задач підвищеної складності з фізики : навч. посіб. — Київ : НТУУ "КПІ", 2005. — 88 с.
2. Эддингтон А. С. Автоматическая теория относительности. — Киевско государственный ун-т, 1933. — 356 c.
3. Ландау Л. Д. Воспоминания. — Москва, 1988. — 350 c.
4. Смолов Є. І. Дидактичний матеріал з фізики для VIII-X класів: Посібник для вчителя. — Київ, 1975. — 143 c.
5. Данилов Н. И. Единицы измерений справочник для преподавателей физики. — Москва, 1961. — 302 c.
6. Бурдун Г. Д. Единицы физических величин. — Москва, 1984. — 208 c.
7. Ландсберга Г. С. Елементарний підручник фізики Том II електрика і магнетизм. Для вузів. — Київ, 1967. — 445 c.
8. Горбачук І. Т. Загальна фізика. — К.:МНТУ, 1994. — 81 c.
9. Зубов В. Г., Щальнов В. П. Задачи по физике Пособие для самообразования. — Москва, 1967. — 267 c.
10. Зубов В. Г., Щальнов В. П. Задачи по физике пособие для самообразования. — Москва, 1963. — 272 c.
11. Ащеулов С. В. Задачи по элементарной физике. — Москва, 1974. — 114 c.
12. Зайцева А. М. Задачник практикум по общей физике. — Москва, 1972. — 126 c.
13. Римкевич А. П., Римкевич П. А. Збірник задач з фізики для 8-10 класів середньої школи. — Київ, 1982. — 158 c.
14. Ірліна М. Є., Савченко Н. О. Збірник задач з фізики для техникумів. — Київ, 1973. — 179 c.
15. Ірліна М. Є., Савченко Н. О. Збірник задач з фізики для технікумів. — "Вища школа", 1973. — 178 c.
16. Семенченко В. К. Избранные главы теоретической физики. — Москва, 1960. — 334 c.
17. История физики часть 1 / Б. И. Спасский. — Москва, 1963. — 335с.
18. Енохович А. С. Краткий справочник по физике. — Москва, 1976. — 288 c.
19. Фріш С. Е., Тіморєва А. В. Курс загальної фізики Том II електричні і електромагнітні явища. — Київ, 1953. — 491 c.
20. Фріш С. Е., Тіморєва А. В. Курс загальної фізики Том III Оптика атомна фізика. — Київ, 1955. — 630 c.