Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 52
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 530. Загальна фізика ->

21. Гуржий. Курс лекций по физике:Учеб.пособ. — К.:МНТУ, 2001. — 220 c.
22. Гуржий. Курс лекций по физике:Учеб.пособ. — К.:МНТУ, 2002. — 221 c.
23. Гуржий О. Курс лекцій з фізики.Кредити 4-6"Коливання та хвилі.Оптика".Квантова фізика. — К.:МНТУ, 2002. — 255 c.
24. Геворкян Р. Г. Курс общей физики. — Москва, 1959. — 516 c.
25. Зисман Г. А. Курс общей физики. — Москва, 1972. — 339 c.
26. Гершензон Е. М. Курс общей физики. — Москва, 1980. — 223 c.
27. Шубин А. С. Курс общей физики. — Москва, 1976. — 480 c.
28. Савельев И. В. Курс общей физики Том 1 механика, колебания и волны, молекулярная физика. — Москва, 1973.
29. Савельев И. В. Курс общей физики Том II Электричество. — Москва, 1973. — 430 c.
30. Фриш С. Э., Тиморева А. В. Курс общей физики Том III оптика атомная физика. — Москва, 1951. — 796 c.
31. Савельев И. В. Курс общей физики Том III оптика, атомная физика.Физика атомного ядра и элементарных частиц. — Москва, 1967.
32. Зисман Г. А. Курс общей физики Том III оптика, физика атомов и молекул, физика атомного ядра и микрочастиц. — Москва, 1965. — 491 c.
33. Савельев И. В. Курс общей физики: квантовая оптика, атомная физика, физика твердого тела, физика атомного ядра и элементарных частиц. — Москва, 1979. — 304 c.
34. Яворского Б. М. Курс теоретической физики. — Москва, 1963. — 572 c.
35. Евграфова Н. Н. Курс физики. — Москва, 1984. — 487 c.
36. Чулановская М. В. Курс Физики для биологов Часть 1. — Ленинградский у-нт, 1972. — 247 c.
37. Ливенцев Н. М. Курс физики для медвузов. — Москва, 1966.
38. Рымкевич П. А. Курс физики Издание в 2-е , переработаное и дополненое. — Москва, 1975. — 464 c.
39. Сущинский М. М. Курс физики Том I физические основы механики молекулярная физика и термодинамика. — Москва, 1973. — 352 c.
40. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Курс физики Том III волновые процессы.Оптика.Атомная и ядерная физика для студентов. — Москва, 1971. — 536 c.