Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3743
Усього літератури: 10547
Відвідувачів на сайті: 46
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 346.2. Податкове право ->

21. ред. Грачевая Е. Ю., ред. Кучерявенко Н. П. Очерки налогово-правовой науки современности : монография. — Москва; Харьков : Право, 2013. — 680 с. — ISBN 978-966-458-560-3
22. Смирнов Д. А. Принципы современного российского налогового права: Монография/ Под ред. Н.И.Химичевой. — М.: Юрлитинформ, 2009. — 309 с. — ISBN 978-5-93295-588-8
23. Филлипс Роберт. Руководство по организации сбора налогов и обеспечению соблюдения налогового законодательства. — Казначейство США, 2003. — 108с.
24. Хохуляк В. В. Правовое регулирование земельного налога в Украине: Монография. — Черновцы: Рута, 2004. — 280с. — ISBN 966-568-692-5
25. Худяков А. И. Налоговые правонарушения. — Алматы : Норма-К, 2008. — 488 с. — ISBN 9965-785-50-3
26. Чуркин А. В. Объект налогообложения: правовые характеристики: Учеб. пос. — М.: Юристъ, 2003. — 120с. — ISBN 5-7975-0661-0
27. Щекин Д. М. Налоговые последствия недействительных сделок: Монография. — М.: МЦФЭР, 2004. — 189 с. — ISBN 5-7709-0263-9
28. Яговкина В. А. Налоговое правоотношение (теоретико-правовой аспект): Монография. — М.: Граница, 2004. — 104с.
29. Податковий кодекс України ( станом на 10.02.2012р) — Все про бухгалтерський облік., 2012. — №№ 17-18. — 386с.
30. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу Украъни У 3-х тт./За заг. ред. М.Я.Азарова. Т.3 — К.: Мін-во фінансів України, 2010. — 516с. — ISBN 978-966-337-227-3
31. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу Украъни У 3-х тт./За заг. ред. М.Я.Азарова. Т.2 — К.: Мін-во фінансів України, 2010. — 784с. — ISBN 978-966-337-226-6
32. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України У 3-х тт./За заг. ред. М.Я.Азарова. Т.1 — К.: Мін-во фінансів України, 2010. — 448с. — ISBN 978-966-337-225-9
33. Правові аспекти практики вирішення спорів і перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання: Матеріали наук.-практ. конф., 22-23 грудня 2003 р. — Ірпінь: [б.в.], 2003. — 313 с. — ISBN 966-8071-77-8
34. Налоговое право России: Учебник для вузов/ Отв. ред. Ю.А.Крохина. — М.: НОРМА, 2003. — 641 с. — ISBN 5-89123-722-9
35. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник/ Под ред.В.Г.Князева, Д.Г.Черника. — М.: Закон и право : ЮНИТИ, 1997. — 192 с. — ISBN 5-85171-038-1
36. Практика применения нового Налогового кодекса Республики Казахстан в условиях мирового экономического кризиса: Материалы Четвертого Казахстанского налогового форума. — Алматы: НИИ финансового и налогового права, 2009. — 88с. — ISBN 978-601-278-074-1
37. Закон і підприємець (проблеми правового регулювання підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво). — Київ; Донецьк : Ін-т приват. права і падпр. АПрН України; ДІП, 1998. — 184 с. — ISBN 966-95169-9-4
38. Закон і підприємець: Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво. — Київ : Ін-т приват. права і падпр. АПрН України, 1998. — 88 с. — ISBN 966-95169-6-Х
39. Кодекси України. Податковий кодекс України: Розділи I-IV: Офіц. вид. — Київ : Форум, 2011. — 349 с.