Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3742
Усього літератури: 10546
Відвідувачів на сайті: 75
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 346.2. Податкове право ->

1. Гаврилюк Р. О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. — Чернівці:Рута, 2002. — 392 c.
2. Закон і підприємець (проблеми правового регулювання підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво). — Київ; Донецьк : Ін-т приват. права і падпр. АПрН України; ДІП, 1998. — 184 с. — ISBN 966-95169-9-4
3. Закон і підприємець: Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво. — Київ : Ін-т приват. права і падпр. АПрН України, 1998. — 88 с. — ISBN 966-95169-6-Х
4. Кодекси України. Податковий кодекс України: Розділи I-IV: Офіц. вид. — Київ : Форум, 2011. — 349 с.
5. Курс налогового права: в 6 т / Н. П. Кучерявенко. — Харьков : Легас, 2002. — Т. 1 ч. 1. — 665 с. — ISBN 966-95754-6-х
6. Курс налогового права: в 6 т / Н. П. Кучерявенко. — Харьков : Легас, 2002. — Т. 1 ч. 2. — 791 с. — ISBN 966-95754-6-х
7. Курс налогового права: в 6 т / Н. П. Кучерявенко. — Харьков : Легас, 2004. — Т. 2. — 600 с. — ISBN 966-95754-6-х
8. Курс налогового права: в 6 т / Н. П. Кучерявенко. — Харьков : Легас; Право, 2005. — Т. 3. — 600 с. — ISBN 966-95754-6-х
9. Курс налогового права: в 6 т / Н. П. Кучерявенко. — Харьков : Право, 2007. — Т. 4. — 536 с. — ISBN 966-95754-6-х
10. Налоговое право России: Учебник для вузов/ Отв. ред. Ю.А.Крохина. — М.: НОРМА, 2003. — 641 с. — ISBN 5-89123-722-9
11. Кучерявенко Н. П. Налоговое право Украины:Учебное пособие. — Х:ООО "Одиссей", 2005. — 168 c.
12. Кучерявенко Н. П. Налоговое право:Учебник-Харьков. — К.:Консум, 1998. — 448 c.
13. Яговкина В. А. Налоговое правоотношение (теоретико-правовой аспект): Монография. — М.: Граница, 2004. — 104с.
14. Щекин Д. М. Налоговые последствия недействительных сделок: Монография. — М.: МЦФЭР, 2004. — 189 с. — ISBN 5-7709-0263-9
15. Худяков А. И. Налоговые правонарушения. — Алматы : Норма-К, 2008. — 488 с. — ISBN 9965-785-50-3
16. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник/ Под ред.В.Г.Князева, Д.Г.Черника. — М.: Закон и право : ЮНИТИ, 1997. — 192 с. — ISBN 5-85171-038-1
17. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України У 3-х тт./За заг. ред. М.Я.Азарова. Т.1 — К.: Мін-во фінансів України, 2010. — 448с. — ISBN 978-966-337-225-9
18. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу Украъни У 3-х тт./За заг. ред. М.Я.Азарова. Т.2 — К.: Мін-во фінансів України, 2010. — 784с. — ISBN 978-966-337-226-6
19. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу Украъни У 3-х тт./За заг. ред. М.Я.Азарова. Т.3 — К.: Мін-во фінансів України, 2010. — 516с. — ISBN 978-966-337-227-3
20. Кучерявенко Н. П. Научно-практический комментарий к закону Украині "О системе налогообложения" (по состоянию на 15.09.97). — Харьков : Консум, 1997. — 92 с. — ISBN 966-7124-08-8