Міжнародний Науково-технічний Університет

Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу. Підручник для 10 класу. Профільний рівень. — Харків: Гімназія, 2018. — 400 с.

Авраменко О. Українська мова. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Київ: Грамота, 2019. — 208 с. — ISBN 978-966-349-676-4

Авраменко О. Українська література. Підручник для 11 класу. Рівень стандарту. — Київ: Грамота, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-349-731-0

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Харків: Ранок, 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Гарасимів І. М. Захист Вітчизни. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Тернопіль : Астон, 2018. — 256 с. — ISBN 978-966-308-717-7

Книжок у каталозі: 6772
Книжок у електр. бібліотеці: 3515
Усього літератури: 10287
Відвідувачів на сайті: 51
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 349.2. Трудове право ->

21. Нарвоська К. Б. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів : навч. посіб. — Київ : Алерта, 2005. — 280 с. — ISBN 966-8533-17-8
22. Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових відносин. — Київ : Знання, 2003. — 146 с. — ISBN 966-620-161-5
23. Прокопенко В. І. Трудове право України:Підручник. — Х: Фірма "Консум", 1998. — 480 c. — ISBN 966-7124-29-0
24. Прокопенко, Володимир, Івнанович. Трудове право:Курс лекцій. — К.:Вентурі, 1996. — 224 c.
25. Прокопенко, Володимир, Івнанович. Практикум з трудового права України:Навч.посіб. — Х:Консум, 2000. — 192 c.
26. ред. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України: Підручник. — Київ : Знання, 2001. — 564 с. — ISBN 966-620-091-0
27. ред. Пилипенко П. Д. Трудове право України: навч. посіб. — Київ : Істина, 2010. — 208 с. — ISBN 966-7613-69-0
28. ред.Гирич О. Г. Трудове право:Курс лекцій:Для студ.юрид.вузів. — К.:Вілбор, 1999. — 208 c.
29. Скоробагатько В. А., Федишин М. І. Трудові спори:законодавство,коментар, трудова практика. — К.:Істина, 2000. — 432 c.
30. Теліпко В. Е., Дутова О. Г. Трудове право України:Навч.посіб. — К.: ЦУЛ, 2009. — 456 с. — ISBN 978-966-364-910-8
31. укл. Козінцев І. П., Савенко Л. А. Людина і праця: Довідник з правових питань. — Київ : Юрінком Інтер, 1997. — 334 с. — ISBN 966-7302-05-9
32. упоряд. Вакуленко В. Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами. — Київ : Істина, 2001. — 800 с. — ISBN 966-7613-20-8
33. Хуторян Н. М., Баранюк Ю. В., Дріжчана С. В. [та ін.] Гармонізація трудовго законодавста України із законодавством Європейсього Союзу : монографія. — Київ : Юридична думка, 2008. — 304 с. — ISBN 978-966-8602-57-3
34. Хуторян Н. М. Кодифікація трудового законодавства України : Монографія. — Харків : ФІНН, 2009. — 432 с. — ISBN 978-966-8030-41-3
35. Чанишева Г. І. Трудове право України:Практикум. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 288 c. — ISBN 966-7302-82-2
36. Молявко О. М., Єрьоменко Г. В. [та ін.] Становлення та розвиток цивільних і трудових відносин у сучасній Україні : монографія. — Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. — 248 с. — ISBN 966-02-2096-0
37. Кодекс законів про працю України. — Х:Ксилон, 2004. — 112 c.
38. Кодекс законів про працю України ( станом на 1 грудня 1998р): Офіційне видання. — К.: Парламентське вид-во, 1998. — 96с. — ISBN 966-7288-63-3
39. Некоторые вопросы регулирования трудовых отношений. Вып.1. Основания и порядок прекращения трудового договора(контракта). — К.: Четверта хвиля, 1996. — 48с. — ISBN 5-7707-9764-9
40. Кодекс законів України про працю: Офіційне видання — Кодекси України-К.: Форум, 2012. — № 1. — 170с.