Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 40
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 349.2. Трудове право ->

1. Хуторян Н. М., Баранюк Ю. В., Дріжчана С. В. [та ін.] Гармонізація трудовго законодавста України із законодавством Європейсього Союзу : монографія. — Київ : Юридична думка, 2008. — 304 с. — ISBN 978-966-8602-57-3
2. Кодекс законів про працю України. — Х:Ксилон, 2004. — 112 c.
3. Кодекс законів про працю України ( станом на 1 грудня 1998р): Офіційне видання. — К.: Парламентське вид-во, 1998. — 96с. — ISBN 966-7288-63-3
4. упоряд. Вакуленко В. Кодекс законів про працю України з постатейно систематизованими матеріалами. — Київ : Істина, 2001. — 800 с. — ISBN 966-7613-20-8
5. Кодекс законів про працю України: із змінами і доповненнями за станом на 20 квітня 1992 року. — Київ: [Б. в.], 1992. — 95 с.
6. Кодекс законів про працю України: Станом на 5 січня 2008 року. — Київ : Велес, 2008. — 96 с. — ISBN 966-8263-11-1
7. Кодекс законів про працю України: Чинне законодавство зі змінами та допов. на 15 серп. 2005 р. — Київ : Паливода А. В., 2005. — 112 с. — ISBN 966-8037-23-5
8. Кодекс законів про працю України. Закон України "Про відпустки": Зі змінами і доповненнями за станом на 11 лютого 1997р. — Х.: Рубікон, 1997. — 270с.
9. Кодекс законів України про працю: Офіційне видання — Кодекси України-К.: Форум, 2012. — № 1. — 170с.
10. Хуторян Н. М. Кодифікація трудового законодавства України : Монографія. — Харків : ФІНН, 2009. — 432 с. — ISBN 978-966-8030-41-3
11. Конедкс законів про працю України: Офіційний текст. — Київ : Право, 2002. — 107 с. — ISBN 966-546-218-0
12. Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины:Учеб.пособие. — Х:Консум, 1998. — 140 c.
13. укл. Козінцев І. П., Савенко Л. А. Людина і праця: Довідник з правових питань. — Київ : Юрінком Інтер, 1997. — 334 с. — ISBN 966-7302-05-9
14. Методичний посібник з питань онсовних законодавчих актів з охорони праці. — Київ : [б. в.], 2007. — 74 с.
15. Гончарова Г. Мирова угода як спосіб врегулювання трудових спорів на основі взаємних поступок. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.176-182
16. Некоторые вопросы регулирования трудовых отношений. Вып.1. Основания и порядок прекращения трудового договора(контракта). — К.: Четверта хвиля, 1996. — 48с. — ISBN 5-7707-9764-9
17. Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових відносин. — Київ : Знання, 2003. — 146 с. — ISBN 966-620-161-5
18. Бойко М. Д. Порівняльне трудове право (курс лекцій) : навч. посіб. — Київ : Олан, 2006. — 381 с. — ISBN 966-7984-16-8
19. Бойко М. Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: навч. посіб. — Київ : Атіка, 2006. — 356 с. — ISBN 966-326-153-6
20. Баранюк Ю. В. Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників : Монографія. — Київ : Юридична думка, 2005. — 240 с. — ISBN 966-8602-14-5