Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94. Загальна історія ->

21. Світлична В. В. Історія України:Навч.посіб/ За ред.Ю.М.Алексєєва. — К.::Каравела, 2005. — 408 c. — ISBN 966-95596-2-6
22. Зайцев Ю. Історія України.Навчальний посібник для студ не історичних спеціальностей. — Донецьк :Центр підготовки абітурієнтів, 1998. — 396 c.
23. Полонська-Василенко Н. Історія України.У 2-х т. Т.1.До середини XУП століття.-3-тє вид. — К.:Либідь, 1995. — 672 c. — ISBN 5-325-00596-0(т.1)
24. Історія української культури /За заг.ред.І.Крип’якевича. — К.:Либідь, 1994. — 656 c.,Іл. — ISBN 5-325-00589-8
25. Патон Б. Є. Історія української культури:У 5 т Гол ред Т 1.Історія культури давнього населення України-1135 Т.2.Українська культура XIII-першої половини XVII ст-846 Т.3.Українська культура другої половини XVIII-XVIII ст.-1246. — К.:Наукова думка, 2001. — 1246 c.
26. Костомаров Н. И. Куликовская битва. — К.:Райдуга, 2005. — 48 c.
27. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури:Навч.посіб.- 3-тє вид.,стереотип. — Х.:Основа;К.: Т-во Знання,КОО, 1999. — 336 c. — ISBN 5-7768-0455-8(Основа)
28. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури:Навч.посіб.- 4-те вид,випр. і доп. — К.:Т-во"Знання", 2000. — 359 c. — ISBN 966-620-025-2
29. Дзюба О. Г., Павленко. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні Посіб. — К.:Артек, 1998. — 200 c.
30. Костомаров Н. И. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий. — К.:Райдуга, 2005. — 80 c.
31. Мартиненко А. К., Мартиненко Б. А. Міжнародні відносини 1945-1975 років:Навч.посібн. для студ. вузів. — К.:Ліра-К, 2007. — 366 с. — ISBN 966-7486-15-Х
32. Мова та історія: Періодичний збірник наук. праць. — К., 2005. — 180с.
33. Залізняк Л. Найдавніше минуле України. — К.:Наукова думка, 1997. — 82 c. — ISBN 966-00-0007-3
34. Дзюба І. М. Пастка.Тридцять років зі Сталіним.Пя’тдесят років без Сталіна. — К.:Криниця, 2003. — 144 с. — ISBN 966-7575-54-3
35. Костомаров Н. И. Приемники Богдана Хмельницького. — К.:Райдуга, 2006. — 72 c.,ил. — ISBN 966-8325-55-9
36. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст:Пер. з англ.В.Івашка,В.Корнієнка. — К.:Основи, 1997. — 423 c. — ISBN 966-500-003-9
37. Теорія та історія світової і вітчизняної культури:для студ усіх форм навч Конспект лекції. — К.:КПІ, 1992. — 94 c.
38. Сребренников. Убийство Столыпина:Свидетельстве и документы. — Рига, 1990. — 303 c.
39. Косик В. Україна і Німеччина у другій Світовій війні/Пер.з фр.Р.Осадчука. — Париж-Нью-Йорк- Львів, 1993. — 659 c. — ISBN 5-7707-4052-3
40. Субтельний, Орест. Україна:історія /Пер.з англ.Ю.І.Шевчука.-2-ге вид. — К.:Либідь, 1992. — 512 c.,іл. — ISBN 5-325-00090-Х