Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 72
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 93./94 Історія -> 94. Загальна історія ->

1. Архів Коша Нової Запорозької Січі.Опис справ 1713-1776/Упор.Л.З.Гісцова,Л.Я.Демченко. — К.:Наукова думка, 1994. — 227 c. — ISBN 5-12-002674-5
2. Всесвітня історія. Нові часи. Частина друга: кінець ХVІІІ-початок ХХ століття. 9 клас. — Київ: Генеза, 2001. — ISBN 966-504-104-5
3. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Всесвітня історія. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Харків: Ранок, 2018. — 176 с. — ISBN 978-617-09-4341-5
4. Гісем О. В., Мартинюк О. О. Всесвітня історія. Підручник для 11 класу. Рівень стандарту. — Харків: Ранок, 2019. — 224 с. — ISBN 978-617-09-5217-2
5. Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. — К.:Воениздат, 1968. — 416 c.
6. Губарев В. К. Довідник школяра і студента.Всесвітня історія. — Донецьк:ТОВ ВКФ, 2006. — 496 с. — ISBN 966-548-915-1
7. Иосиф Сталин в обьятьях семьи:Сборник документов/Сост.Ю.Г.Мурин. — М: Родина, 1993. — 222 с. — ISBN 5-7330-0043-0
8. Чернокозов А. И. История мировой культуры:Краткий курс. — Ростов-на-Дону:Феникс, 1997. — 480 c. — ISBN 5-85880-435-7
9. Історична наука : термінологічний і понятійний довідник :Навч.посіб/В.М.Литвин,В.І.Гусєв,А.Г.Слюсаренко та ін. — К.:Вища школа, 2002. — 430 c. — ISBN 966-642-073-2
10. Історія світової культури:Навч.посіб/Керівник авт.колективу Л.Т.Левчук.-3-тє вид.,стереотип. — К.:Либідь, 2000. — 368 c. — ISBN 966-06-0152-2
11. Історія світової культури:Навч.посіб/Керівник авт.колективуЛ.Т.Левчук.-2-ге вид.,перероб.і доп. — К.:Либідь, 1999. — 368 c. — ISBN 966-06-0056-9
12. Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А. Історія світової та української культури:Підручник для вищ.заклад. освіти. — К.:Літера ЛТД, 2002. — 464 c. — ISBN 966-95287-8-Х
13. Павленко Ю. Історія світової цивілізації.Соціокультурний розвиток людства:Навч.посіб.-Вид.2-ге,стереотип. — К.:Либідь, 1999. — 360 c. — ISBN 966-06-0139-5
14. Історія Сполучених Штатів:нарис. — США:Інформаційне агентство США, 1949. — 406 c.
15. Салабай В. Ф. Історія сучасного світу: навч.-метод. посіб. — Київ : КНЕУ, 2006. — 232 с. — ISBN 966-574-916-1
16. Грушевський М. С. Історія України. — К.:Либідь, 1992.
17. Пода Н. В., Акімов Ф. І. Історія України ХХ століття(Для старшокл.та абітур.). — К.: Тов-во Знання України, 1997. — 280 c. — ISBN 5-7770-0655-8
18. Грушевський М. С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх/Упоряд.А.Ф.Трубайчук. — Київ: Варта, 1993. — 256 с. — ISBN 5-203-01642-9
19. Коваль М. В. Історія України:Матеріали до підручника для 10-11 кл.серед шк. — К.:Райдуга, 1992. — 512 c. — ISBN 5-7707-2859-0
20. Алексеєв Ю. М., Вертегел А. Г. Історія України:Навч.посіб. — К.:Каравела, 2004. — 256 c.