Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

21. Гриценко А. А. Развитие форм обмена,стоимости и денег:Монография. — К.:" Основа", 2005. — 192 с. — ISBN 966-699-128-4
22. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика:Навч.посібник. — Київ:Основи, 1997. — 180 c. — ISBN 966-500-135-3
23. Гроз’єан Р. К. Як працювати з банком.Успіх роботи з банком-кредити,грошові вклади,платіжки або перекази. — Київ:Основи, 1998. — 343 c. — ISBN 966-500-036-5
24. Денисенко М. П., Домрачев В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики: Навчальний посібник для вузів. — К.: Професіонал, 2008. — 480 с. — ISBN 978-966-370-089-2
25. Долгов Сергей Иванович. Новая европейская валюта-евро. — Москва:Юристь, 1998. — 64 c. — ISBN 5-7975-0085-Х
26. Дорофєєва Н. В., Комаринська З. М. З історії грошей України :Навч.посібн.для студ.економічн.спец.вузів. — Львів:Львівський банківський інститут НБУ, 2000. — 165 с. — ISBN 966-7330-18-4
27. Дульська Ірина Василівна. Робочі матеріали для факультету "Економіки та менеджменту". 2016.
28. Єфремов М. В. Біржова діяльність та операції з цінними паперами:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 2000. — 67 c.
29. Єфремов М. В. Позабіржовий ринок цінних паперів.Асоціація "Позабіржова фондова торгівельна система" (ПФТС).Навч.посіб. — К.:МНТУ, 2000. — 37 c.
30. Иванов В. М. Финансовый рынок : Конспект лекций. — Киев : МАУП, 1999. — 112 с. — ISBN 966-7312-83-6
31. Івахненко В. М., Горбаток М. І., Льовочкін В. С. Економічний аналіз:Навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисц. — К.:КНЕУ, 1999. — 176 с. — ISBN 966-574-127-6
32. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу: Загальна теорія зайнятості, процента та грошей: Реферат-дайджест. — Київ: АУБ, 1999. — 190 с.
33. Ковальчук С. В. Фінанси: навч. посібник. — Львів: Новий світ-2000, 2009. — 568 с. — ISBN 966-7827-77-1
34. Козьменко С. М., Шпинг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку:Навч.посіб. — Суми: Університетська книга, 2003. — 734 c. — ISBN 966-680-086-1
35. Костіна, Ніна, Іванівна. Фінанси:Система моделей і прогнозів:Навч посіб. — К.:Четверта хвиля, 1998. — 304 c. — ISBN 966-529-096-7
36. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України:Навч.посібник. — К.: Тов-во Знання ,КОО, 1999. — 487 с. — ISBN 966-7293-74-2
37. Крайнова Ю. Е. Краткий курс по банковскому делу: Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. — Москва: Окей-книга, 2011. — 125, [1] с. — ISBN 978-5-409-00146-9
38. Кроливецкая Л. П. Банковское дело в вопросах и ответах: Учеб. пос. — М.: ЭКСМО, 2010. — 207 с. — ISBN 978-5-699-35401-6
39. Кутыркин А. Н. Финансовый рынок с эелементами технического анализа. — Донецк : ИЭП НАН Украины, 1998. — 192 с. — ISBN 966-02-0625-9
40. Кухтик Т. В. Гроші та кредит: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 112 с.