Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 7
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

21. Кутыркин А. Н. Финансовый рынок с эелементами технического анализа. — Донецк : ИЭП НАН Украины, 1998. — 192 с. — ISBN 966-02-0625-9
22. Кухтик Т. В. Гроші та кредит: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 112 с.
23. Ластовецький В. О. Цінний облік і внутрішньогосподарська ( управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. — Чернівці:Місто:, 2003. — 156 c.
24. Лисенко, Юрий, Михайлович. Фондовий ринок .:Договорно-правовое обеспичение. — К.:Україна, 1996. — 300 c.
25. Лотка О. М. Англомовна термінологія фінансово-економічних взаємин: Автореф. дис. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2000. — 20с.
26. Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період:Монографія. — Х.:Форт, 2000. — 296 с. — ISBN 966-02-1590-8
27. Монаєнко А. О. Правове регулювання видатків на освіту та науку: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2010. — 36с.
28. Мочерний С. В., Тришак Л. С. Банківська система України. — Львів:Тріада плюс, 2004. — 304 c. — ISBN 966-7596-38-9
29. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків. — Чернівці: Рута, 2004. — 262 с.: табл. — ISBN 966-568-716-6
30. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків. — Чернівці: Рута, 2004. — 262 с.: табл. — ISBN 966-568-716-6
31. Нікбахт Е, Овсієнко В. Ф., Мусієнко В. Я. Фінанси. — Київ: Основи, 1992. — 382 с. — ISBN 5-7707-1474-3
32. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси /Пер.з англ.В.Ф.Овсієнка та В.Я. Мусієнка. — К.:Основи, 1993. — 383 с. — ISBN 5-7707-3316-0
33. Осипчук Л. Л. Организация исполнения государственного бюджета ( экономико-правовой аспект):Курс лекций. — К.:МАУП, 1999. — 160 c. — ISBN 966-7312-82-8
34. Павловська О. Методичні вказівки та тематика написання курсових робіт студентами курсу спеціальності: Фінанси та кредит". — К.:МНТУ, 1998. — 13 c.
35. Петровська І. О. Фінанси: навч. посіб. — К.: ВІПУЛ, 2001. — 262 с. — ISBN 5-7763-1471-2
36. Петровська І. О. Фінанси (з елементами статистики фінансів) : навч. посіб. — Київ : ЦУЛ, 2002. — 300 с. — ISBN 966-7938-83-2
37. Поляков В. П. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: учеб. пособие. — Москва: Инфра-М, 1996. — 190, [2] с. — ISBN 5-86225-253-3
38. Рогач О. І., Філіпенко А. С., Шемет Т. С. Міжнародні фінанси:Підручник. — К.:Либідь, 2003. — 784 c.
39. Романенко О. Р. Фінанси:Підручник. — К.:Центр навч.літ, 2006. — 312 c.
40. Роменшин В. О., Уманців Ю. М. Центральний банк і грошово-кредитна політика:Навч.посібник. — К.:Атіка, 2005. — 480 c.