Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

1. Атаманюк Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи. — Київ : Новий друк, 2010. — 208 с. — ISBN 978-966-852-80-7
2. Біла О. Г. Фінансове планування:прогнозування: Навч.посіб. — Львів:Компакт, 2005. — 312 c. — ISBN 966-96414-1-1
3. Білоусова О. С. Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія та практика. — Київ, 2012. — 388 с. — ISBN 978-966-02-6627-8
4. Василик О. Д. Теорія фінансів:Підручник.-4-те вид.,доп. — К.: НІОС, 2003. — 416 с. — ISBN 966-95321-5-9
5. Василик О. П. Державні фінанси України:Навч.посіб.для студ.економ.спец.вузів. — К.:Вища школа, 1997. — 383 c.,іл. — ISBN 5-11-004676-Х
6. Воронова Л. К. Банковско-финансово-правовой словарь-справочник. — К.:АСК, 1998. — 288 c.
7. Головач А. В., Захожай В. Б. Фінансова статистика (з основами теорії статистики). — К.: МАУП, 2002. — 224 с.
8. Голуб В. М., Бондар В. В., Худолей В. Ю. Фінанси : навч. посіб. — Київ : Дорадо, 2008. — 180 с.
9. Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс: [наук. вид.]. — Київ: [Експрес], 2010. — 760 с. — ISBN 978-966-02-5610-1
10. Дробозина Л. А. Финансы. денежное обращение. Кредит: учебник. — М.: Финансы, 1997. — 479 с.
11. Дульська Ірина Василівна. Робочі матеріали для факультету "Економіки та менеджменту". 2016.
12. Єфремов М. В. Біржова діяльність та операції з цінними паперами:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 2000. — 67 c.
13. Єфремов М. В. Позабіржовий ринок цінних паперів.Асоціація "Позабіржова фондова торгівельна система" (ПФТС).Навч.посіб. — К.:МНТУ, 2000. — 37 c.
14. За ред.Немеца Ю. Державні фінанси:Теорія і практика перехідного періоду в Центр. Європі. — К.: Основи, 1998. — 542 с. — ISBN 966-500-066-7
15. Иванов В. М. Финансовый рынок : Конспект лекций. — Киев : МАУП, 1999. — 112 с. — ISBN 966-7312-83-6
16. Ковальчук С. В. Фінанси: навч. посібник. — Львів: Новий світ-2000, 2009. — 568 с. — ISBN 966-7827-77-1
17. Козьменко С. М., Шпинг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку:Навч.посіб. — Суми: Університетська книга, 2003. — 734 c. — ISBN 966-680-086-1
18. Костіна, Ніна, Іванівна. Фінанси:Система моделей і прогнозів:Навч посіб. — К.:Четверта хвиля, 1998. — 304 c. — ISBN 966-529-096-7
19. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України:Навч.посібник. — К.: Тов-во Знання ,КОО, 1999. — 487 с. — ISBN 966-7293-74-2
20. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", 1999. — 487 с. — ISBN 966-7293-74-2