Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 246
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

1. Атаманюк Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи. — К.: ТОВ "Новий друк", 2010. — 208 с.
2. Біла О. Г. Фінансове планування і прогнозування: навч. посіб. — Львів: Компакт-ЛВ, 2005. — 312 с.
3. Білоусова О. С. Фінансове планування на підприємствах: теорія, методологія та практика. — Київ, 2012. — 388 с.
4. Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник. — К.: НІОС, 2003. — 416 с.
5. Василик О. Д. Державні фінанси України: навч. посіб. — К.: Вища шк., 1997. — 383 с.
6. Головач А. В. Фінансова статистика (з основами теорії статистики). — К.: МАУП, 2002. — 224 с.
7. Голуб В.М, Бондар В. В., Худолей В. Ю. Фінанси: навч. посіб. — Київ: ЗАТ "Дорадо", 2008. — 180 с.
8. Голуб В.М, Бондар В. В., Худолей В. Ю. Фінанси: навч. посіб. — Київ, 2008. — 180 с.
9. За ред. Горкіної Л.П. Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс. — К.: Ін-т екон. прогнозув., 2010. — 760 с.
10. За ред. Немеца Ю. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі. — К.: Основи, 1998. — 542 с.
11. Ковальчук С. В. Фінанси: навч. посіб. — Львів: "Новий Світ-2000", 2009. — 568 с.
12. Костіна Н. І. Фінанси: система моделей і прогнозів. — К.: Четверта хвиля, 1998. — 304 с.
13. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. — К.: Знання, 1999. — 487 с.
14. Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період: монографія. — Х.: Форт, 2000. — 296 с.
15. Нікбахт Е. Фінанси. — К.: Основи, 1993. — 383 с.
16. Нікбахт Е. Фінанси. — К.: Вік, Глобус, 1992. — 383 с.
17. Петровська І. О. Фінанси: навч. посіб. — К.: ВІПУЛ, 2001. — 262 с.
18. Петровська І. О. Фінанси: навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 300 с.
19. Петровська І. О. Фінанси: навч. посіб. — К.: ВІПУЛ, 2001. — 262 с.
20. Фільштейн Л. М. Фінанси України: навч. посіб. — К-д.: Державне Центрально-Українське видавництво, 1994. — 164 с.