Міжнародний Науково-технічний Університет

за заг. ред. Процьків Н. М., Никифорка В. М. Цивільне право України :тестові завдання : навч. - метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 560 с. — ISBN 978-966-423-577-5

Цивільне процессуальне право : казуси : навч.-метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 88 с.

Ізуїта П. О., Ізуїта О. А., Ізуїта Д. П. Практикум з трудового права України: навч.-метод. посіб. — Київ: Університет "Україна", 2020. — 262 с. — ISBN 978-966-388-601-5

Довгань Г. Д. Географія у визначеннях, таблицях і схемах. 10-11 класи. — Харків : Ранок, 2020.

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2019. — 176 с. — ISBN 978-617-539-304-8

Книжок у каталозі: 6859
Книжок у електр. бібліотеці: 4259
Усього літератури: 11118
Відвідувачів на сайті: 16
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 342.4. Конституційне право ->

21. Словська І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 187-192
22. Слюсаренко М., Томенко. Історія Української Конституції. — К.:Право, 1997. — 464 c.
23. Совгиря О. В. Правовий статус парламентської опозиції. — Київ : Центр учбової літератури, 2006. — 264 с. — ISBN 966-364-239-4
24. Солдатенко О. В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров’я в Україні та країнах Центральної Європи : Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2010. — 44с.
25. Стеценко С. Вступ до курсу "Медичне право України": Лекція. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.120-131
26. Тація В. Констуційне право України. — К.:Укр.центр, 1999. — 376 c.
27. Державний устрій України: Проблеми політики теорії і практики. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. — 344 с. — ISBN 966-7263-57-6
28. Ткачук А. Знайомтесь: Конституційний Суд України. — Київ : Ін-т демократії ім. П. Орлика, 1998. — 40 с. — ISBN 966-95077-1-5
29. Фаст О. О., Афанасьєв Б. А., Женжера С. В. Конституційне правозарубіжних країн (білінгвальний навч. посіб. у табл. і схемах) : навч. посіб. — Київ : Університет "Україна", 2021. — 137 с. — ISBN 978-966-388-610-7
30. Федоренко В. Взаємодія системи конституційного права України з міжнародним конституційним правом на сучасному етапі державотворення. — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — С.10-17
31. Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти:Монографія. — К.: Ліра-К, 2009. — 580 с. — ISBN 978-966-2174-09-0
32. Чехович С. Б. Конституція України ( з офіційним тлумаченнням Конституційного Суду України). — К.:Ліра-к, 2006. — 96 c.
33. Шатіло В. Проблеми співвідношення конституційного механізму державної влади та механізму реалізації її функцій. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.336-344
34. Конституція України. — К.:Укр.Правича Фундація, 1996. — 128 c.
35. Constution of Ukraine. — К.:Вид-во "Право", 1998. — 134 c.
36. Нова Конституція України:Огляд коментарі і текст основного закону 3-е вид. — К.:Наукова думка, 1998. — 156 c.
37. Конституційне право України/ За ред. В.Ф.Погорілка. — К.: Наук. думка, 2000. — 732с. — ISBN 966-00-0547-4
38. Конституція України: Прийняття на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — Київ: ЮРІНКОМ, 1996. — 79 с. — ISBN 966-7059-10-3
39. Конституційне право України:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 251 с.
40. Constitutiom of Ukraine: official translation. — Kyiv : Ukrainian Legal Foundation, 1996. — 134 p.