Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 342.4. Конституції. Законодавчі зібрання. Національні зібрання ->

21. Погорілка В. О., Фрицький. Констуційне право України. — К.:Наукова думка, 1999. — 733 c.
22. Ред. Гавриш С. Б., Опришко В. Ф., та ін. Парламентаризм в Україні: теорія та практика. — Київ : .Ін-т Законодавства Верховної Ради України, 2001. — 658 с. — ISBN 966-7024-40-7
23. Ред. Олійник А. Ю. Актуальні проблеми конституціного права Укаїни: підручник. — Київ : Скіф, 2012. — 552 с. — ISBN 978-966-8894-81-7
24. Ред. Опришко В. Ф., та ін. Коментар до Конституції України. — Київ : .Ін-т Законодавства Верховної Ради України, 1998. — 412 с. — ISBN 966-7024-22-9
25. Речицкий, Всеволод. Конституционализм.Украинский опыт. — Харьков, 1998. — 160 c.
26. Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.
27. Рудик П. А. Коментар до конституційних змін:Навч.посібник. — К.: ЦНЛ, 2008. — 220 с. — ISBN 978-966-364-558-2
28. Сіган Б. Г. Створення конституції: для народу чи республіки, які здобули свободу. — Київ : Інститут демократії імені Пилипа Орлика, 1993. — 126 с. — ISBN 5-7707-4416-2
29. Словська І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 187-192
30. Слюсаренко М., Томенко. Історія Української Конституції. — К.:Право, 1997. — 464 c.
31. Совгиря О. В. Правовий статус парламентської опозиції. — Київ : Центр учбової літератури, 2006. — 264 с. — ISBN 966-364-239-4
32. Солдатенко О. В. Правове регулювання видатків на реалізацію конституційного права громадян на охорону здоров’я в Україні та країнах Центральної Європи : Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2010. — 44с.
33. Стеценко С. Вступ до курсу "Медичне право України": Лекція. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.120-131
34. Тація В. Констуційне право України. — К.:Укр.центр, 1999. — 376 c.
35. Ткачук А. Знайомтесь: Конституційний Суд України. — Київ : Ін-т демократії ім. П. Орлика, 1998. — 40 с. — ISBN 966-95077-1-5
36. Фаст О. О., Афанасьєв Б. А., Женжера С. В. Конституційне правозарубіжних країн (білінгвальний навч. посіб. у табл. і схемах) : навч. посіб. — Київ : Університет "Україна", 2021. — 137 с. — ISBN 978-966-388-610-7
37. Федоренко В. Взаємодія системи конституційного права України з міжнародним конституційним правом на сучасному етапі державотворення. — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — С.10-17
38. Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти:Монографія. — К.: Ліра-К, 2009. — 580 с. — ISBN 978-966-2174-09-0
39. Фрицький О. Ф. Конституційне право України:Підручник 3-е вид. — К.:Юринко Интер, 2006. — 512 c.
40. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн:Навч.посіб. — К.:Артек вищ шк, 1998. — 264 c.