Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 342.4. Конституції. Законодавчі зібрання. Національні зібрання ->

1. Constitutiom of Ukraine: official translation. — Kyiv : Ukrainian Legal Foundation, 1996. — 134 p.
2. Constution of Ukraine. — К.:Вид-во "Право", 1998. — 134 c.
3. Ред. Олійник А. Ю. Актуальні проблеми конституціного права Укаїни: підручник. — Київ : Скіф, 2012. — 552 с. — ISBN 978-966-8894-81-7
4. Федоренко В. Взаємодія системи конституційного права України з міжнародним конституційним правом на сучасному етапі державотворення. — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — С.10-17
5. Гонтар Т. М. Вивчаємо Конституцію України: Навч.-метод. посібник. — Тернопіль: Підручники & посібники, 1996. — 64 с. — ISBN 966-562-041-X
6. Стеценко С. Вступ до курсу "Медичне право України": Лекція. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.120-131
7. Словська І. Доцільність формування двопалатного парламенту в Україні//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 187-192
8. Андрусяка Т. Г. Драгоманівський збірник."Вільна спілка та сучасний український конституціоналізм. — Львів:Світ, 1996. — 256 c.
9. Кушніренко О. Г., Веніславський Ф. В. Задачі-казуси і тести з конституційного парва Укрнаїни: навч. посіб. — Харків : Факт, 2001. — 63 с. — ISBN 966-637-022-0
10. Нестерович В. Ф. Збірник задач з конституц.права України. — К.:Ліра-К, 2011. — 320 с. — ISBN 978-966-2609-01-1
11. Ткачук А. Знайомтесь: Конституційний Суд України. — Київ : Ін-т демократії ім. П. Орлика, 1998. — 40 с. — ISBN 966-95077-1-5
12. Маклакова В. В. Иностранное конституционное право. — М.:Юристь, 1996. — 512 c.
13. Слюсаренко М., Томенко. Історія Української Конституції. — К.:Право, 1997. — 464 c.
14. Ред. Опришко В. Ф., та ін. Коментар до Конституції України. — Київ : .Ін-т Законодавства Верховної Ради України, 1998. — 412 с. — ISBN 966-7024-22-9
15. Рудик П. А. Коментар до конституційних змін:Навч.посібник. — К.: ЦНЛ, 2008. — 220 с. — ISBN 978-966-364-558-2
16. Речицкий, Всеволод. Конституционализм.Украинский опыт. — Харьков, 1998. — 160 c.
17. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран:Учебник. — М.:Белые альвы, 1996. — 400 c.
18. Конституция Украины: нормативные документы с учетом последних изменений в редакции по состоянию на 20.04.2018 г. — Сумы : ИПП НОТИС, 2018. — 60 с. — ISBN 978-617-624-029-7
19. Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України: навч.-метод. посіб. — Київ : МАУП, 2000. — 112 с. — ISBN 966-608-043-5
20. Головатий С. Конституції нових держав Європи та Азії. — К.:Укр.Правича Фундація, 1996. — 544 c.