Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5021
Усього літератури: 12092
Відвідувачів на сайті: 61
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 346. Господарське право ->

21. Меменова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право:Курс лекцій. — К.:МНТУ, 1999. — 136 c.
22. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с. — ISBN 966-574-607-3
23. Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарскої діяльності: зб. наук. праць за мат. Міжнар. наук.-практ. семінару, 10 грудня 2009 року. — Київ: Вік прінт, 2009. — 278 с.
24. Пилипенко, Анатолій, Якович. Господарське право:Курс лекцій. — К.:Вентурі, 1996. — 288 c.
25. Подцерковний О. П. Щодо внутрішнього та зовнішнього виміру поняття "господарський процес"// Судова практика. — Судова практика, 2011. — № 9-10. — С.19-28
26. Похиленко І. Про компенсацію про порушення права на судовий розгляд у розумний строк у господарському судочинстві. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.362-368
27. Предприятия в Украине (Хозяйственный кодекс Украины). — Киев : Право и практика, 2006. — 142 с.
28. Ред. Щербина В. С. Господарське право: Практикум. — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 414 с. — ISBN 966-667-093-3
29. Саніахметова, Ніна, Олексіївна. Правовий захист підприємництва в Україні:Нав.посіб. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 336 c.
30. Селіванов В. М. Закон і підприємець : проблеми правого регулюваня підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво. — К.:Донецьк, 1998. — 184 c.
31. Селіванов В. М. Правова культура і підприємництво. — К.:Донецьк, 1999. — 280 c.
32. Фріман І. М., Фріман Є. М. Господарське право: навч. посіб. — Дніпро: Акцент ПП, 2019. — 216 с. — ISBN 978-966-921-251-1
33. Шемшученко Ю. Всесвітній договір про екологічну безпеку землі як системоутворюючий акт міжнародного екологічного права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.175-179
34. Щербина В. С. Господарське право:Підручник -3-те вид. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 656 c.
35. Щербина В. С. Господарське право:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 480 c.
36. Щербина В. С. Господарське право:України Навч.посіб. — К.:Атіка, 1999. — 336 c. — ISBN 966-95627-3-2
37. Щербина В. С. Господарське право:Навч.посіб. — К.:Атіка, 1999. — 336 с. — ISBN 966-95627-3-2
38. Щербина В. С., Пронська Г. В., Вінник О. М. Господарське право:Практикум. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 320 c.
39. Щербина В. С., Ковальський І. А. Господарське право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 391 с. — ISBN 966-667-022-4
40. Кодекси України:Господарський кодекс України. — К.:Кодекс України № 1, 2004. — 251 c.