Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 10 клас: рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ: Літера ЛТД, 2018. — 224 с. — ISBN 978-966-178-911-0

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 11 клас: рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Киів: Літера ЛТД, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-945-075-3

Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О. [та ін.] Біологія і екологія. Рівень стандарту. [11 клас]: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. — Київ: Школяр, 2019. — 215 с. — ISBN 978-966-1650-67-0

Гісем О. В. Всесвітня історія: підручник для 10 класу. — Харків: Ронок, 2018. — 176 с. — ISBN 978-617-09-4341-5

Гісем О. В. Всесвітня історія. Підручник для 11 класу. — Харків: Ранок, 2019. — 224 с. — ISBN 978-617-09-5217-2

Книжок у каталозі: 6885
Книжок у електр. бібліотеці: 4627
Усього літератури: 11512
Відвідувачів на сайті: 66
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 346. Господарське право ->

21. Меменова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право:Курс лекцій. — К.:МНТУ, 1999. — 136 c.
22. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с. — ISBN 966-574-607-3
23. Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарскої діяльності: зб. наук. праць за мат. Міжнар. наук.-практ. семінару, 10 грудня 2009 року. — Київ: Вік прінт, 2009. — 278 с.
24. Пилипенко, Анатолій, Якович. Господарське право:Курс лекцій. — К.:Вентурі, 1996. — 288 c.
25. Подцерковний О. П. Щодо внутрішнього та зовнішнього виміру поняття "господарський процес"// Судова практика. — Судова практика, 2011. — № 9-10. — С.19-28
26. Похиленко І. Про компенсацію про порушення права на судовий розгляд у розумний строк у господарському судочинстві. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.362-368
27. Предприятия в Украине (Хозяйственный кодекс Украины). — Киев : Право и практика, 2006. — 142 с.
28. Ред. Щербина В. С. Господарське право: Практикум. — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 414 с. — ISBN 966-667-093-3
29. Саніахметова, Ніна, Олексіївна. Правовий захист підприємництва в Україні:Нав.посіб. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 336 c.
30. Селіванов В. М. Закон і підприємець : проблеми правого регулюваня підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво. — К.:Донецьк, 1998. — 184 c.
31. Селіванов В. М. Правова культура і підприємництво. — К.:Донецьк, 1999. — 280 c.
32. Фріман І. М., Фріман Є. М. Господарське право: навч. посіб. — Дніпро: Акцент ПП, 2019. — 216 с. — ISBN 978-966-921-251-1
33. Шемшученко Ю. Всесвітній договір про екологічну безпеку землі як системоутворюючий акт міжнародного екологічного права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.175-179
34. Щербина В. С. Господарське право:Підручник -3-те вид. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 656 c.
35. Щербина В. С. Господарське право:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 480 c.
36. Щербина В. С. Господарське право:України Навч.посіб. — К.:Атіка, 1999. — 336 c. — ISBN 966-95627-3-2
37. Щербина В. С. Господарське право:Навч.посіб. — К.:Атіка, 1999. — 336 с. — ISBN 966-95627-3-2
38. Щербина В. С., Пронська Г. В., Вінник О. М. Господарське право:Практикум. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 320 c.
39. Щербина В. С., Ковальський І. А. Господарське право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 391 с. — ISBN 966-667-022-4
40. Кодекси України:Господарський кодекс України. — К.:Кодекс України № 1, 2004. — 251 c.