Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5021
Усього літератури: 12092
Відвідувачів на сайті: 57
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 346. Господарське право ->

1. М-во освіти і науки України. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 року). — Київ: КДАВТ, 2016. — 608 с.
2. Антимонопольне законодавство України. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 416 c.
3. Антимонопольне законодавство:Нормативна база. — Українська Інвестиційна Газета, 2000. — 32 c.
4. Меменова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право:Курс лекцій. — К.:МНТУ, 1999. — 136 c.
5. Арбітражний процесуальний кодекс України: станом на 1 серпня 1997 р. — Київ : Парламентське видавництво, 1997. — 68 с. — ISBN 966-7288-01-3
6. Введення в правові основи бізнесу:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 79 c.
7. Беляневич В. Е. Вирішення господарських спорів.Застосування норм матеріального права в роз’ясненні листах Вищого господарського суду України. — К.:Юстініан, 2002. — 640 c.
8. Шемшученко Ю. Всесвітній договір про екологічну безпеку землі як системоутворюючий акт міжнародного екологічного права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.175-179
9. Господарське право України : підруч. — Київ: Університет "Україна", 2021. — 339 с.
10. Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. Господарське право: навч. посіб. — Київ : Кондор, 2003. — 400 с. — ISBN 966-7982-16-5
11. Фріман І. М., Фріман Є. М. Господарське право: навч. посіб. — Дніпро: Акцент ПП, 2019. — 216 с. — ISBN 978-966-921-251-1
12. Щербина В. С., Ковальський І. А. Господарське право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 391 с. — ISBN 966-667-022-4
13. Ред. Щербина В. С. Господарське право: Практикум. — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 414 с. — ISBN 966-667-093-3
14. Віхров О. П. Господарське право: спеціальна частина. — Київ : Слово, 344 с.. — 343 с. — ISBN 966-8407-33-4
15. Пилипенко, Анатолій, Якович. Господарське право:Курс лекцій. — К.:Вентурі, 1996. — 288 c.
16. Мельник О. О. Господарське право:Навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисц. — К.:КНЕУ, 2005. — 208 с. — ISBN 966-574-779-7
17. Щербина В. С. Господарське право:Навч.посіб. — К.:Атіка, 1999. — 336 с. — ISBN 966-95627-3-2
18. Щербина В. С. Господарське право:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 480 c.
19. Щербина В. С. Господарське право:Підручник -3-те вид. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 656 c.
20. Щербина В. С., Пронська Г. В., Вінник О. М. Господарське право:Практикум. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 320 c.