Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 32
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 346.1. Господарське право в цілому ->

1. Антимонопольне законодавство України. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 416 c.
2. Антимонопольне законодавство:Нормативна база. — Українська Інвестиційна Газета, 2000. — 32 c.
3. Меменова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право:Курс лекцій. — К.:МНТУ, 1999. — 136 c.
4. Шемшученко Ю. Всесвітній договір про екологічну безпеку землі як системоутворюючий акт міжнародного екологічного права. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.175-179
5. Господарське право України : підруч. — Київ: Університет "Україна", 2021. — 339 с.
6. Фріман І. М., Фріман Є. М. Господарське право: навч. посіб. — Дніпро: Акцент ПП, 2019. — 216 с. — ISBN 978-966-921-251-1
7. Віхров О. П. Господарське право: спеціальна частина. — Київ : Слово, 344 с.. — 343 с. — ISBN 966-8407-33-4
8. Щербина В. С. Господарське право:Підручник -3-те вид. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 656 c.
9. Щербина В. С., Пронська Г. В., Вінник О. М. Господарське право:Практикум. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 320 c.
10. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: навч. посіб. — К.: Наукова Думка, 2002. — 280 с.
11. Мамутов В. Господарський кодекс у системі правового забезпечення економіки в Україні. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.203-215
12. Господарський кодекс України. — Київ : Инвест газета, 2006. — 114 с.
13. Господарський кодекс України. — К.: Парлам. вид-во, 2003. — 192 с. — ISBN 966-611-214-0
14. Колодій А. Ю. Господарський кодекс України.Господарський процесувальний кодекс України. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 304 c.
15. Господарський кодекс України.Господарський процесувальний кодекс України. — К.:Кодекс України № 4, 2001. — 126 c.
16. Господарський процес:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 126 с.
17. Господарський процес:Опрний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 126 с.
18. Господарський процесуальний кодекс України. — Київ : Атіка, 2002. — 64 с. — ISBN 966-7714-65-9
19. Господарсько- процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами. — К.:Юстініан, 2002. — 544 c.
20. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн:Підручн.для студ.юридичних спец.ВНЗ. — Київ :Ділова Україна, 1996. — 352 c. — ISBN 5-7707-9864-5