Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 92
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 346. Господарське право ->

21. Закон України"Про судоустрій"Закон України"Про статус суддів"."Господарський процесувальний кодекс України. — К.:Закон і бізнес, 2001. — 127 c.
22. Вінник О. М. Інвестиційне право:Навч.посіб. — К.:Атіка, 2000. — 264 c.
23. Кодекси України: Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс Україи про надра: Офіційне вид. — К.: Форум, 2011. — 230с.
24. Кодекси України:Господарський кодекс України. — К.:Кодекс України № 1, 2004. — 251 c.
25. Кодекси України. Господарський кодекс України,№3,2007. — К. Форум, 2007. — 259 с.
26. Кодекси України. Господарський кодекс України.№6,2003. — К.: НВП " Форум", 2003. — 251 с.
27. Кодекси України. Господарський процесуальний кодекс України: офіційне видання. — Київ : Форум, 2011. — 127 с.
28. Кодекси України.Водний кодекс України. — К.:Український інфо центр, 2000. — 72 c.
29. Кодекси України.Водний кодекс України. — К.:Український інфор центр, 2002. — 76 c.
30. Кодекси України.Кодекс України про надра. — К.:Український інфорцентр, 2002. — 170 c.
31. Кодекси України.Кодекс України про надра. — К.:Український інфорцентр, 2000. — 133 c.
32. Конспект лекцій по курсу "Введення в правові основи бізнесу". — Київ : МНТУ, 1994. — 79 с.
33. Комарова О. Підстави та види відповідальності суб’єктів правовідносин з господарського використання земельних ділянок комунальної форми власності. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.440-448
34. Кужель О. В. Правовий захист вітчизняного товаровиробника в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 446 c.
35. Кагал Т. О. Правові основи бізнесу:Курс лекцій. — К.:МНТУ, 1996. — 127 c.
36. Дойников, Игорь, Валентинович. Предпринимательское право хозяйственное:Учеб.пособие. — М.:Нолидж,Брандес, 1998. — 374 c.
37. Похиленко І. Про компенсацію про порушення права на судовий розгляд у розумний строк у господарському судочинстві. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.362-368
38. Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарскої діяльності: зб. наук. праць за мат. Міжнар. наук.-практ. семінару, 10 грудня 2009 року. — Київ: Вік прінт, 2009. — 278 с.
39. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с. — ISBN 966-574-607-3
40. Україна. Закони. Господарський процесуальний кодекс України. — Київ : Паливода А. В., 2017. — 108 с. — ISBN 978-966-437-053-7