Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 160
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 346.1. Господарське право в цілому ->

1. Фріман І. м. Господарське право. — Дніпро: Акцент ПП, 2019. — 216 с.
2. Скільська М. І. Господарське право України: підручник. — К.: Університет "Україна", 2021. — 339 с.
3. Беляневич О. А. Господарський договір та способи його укладання: навч. посіб. — К.: Наукова Думка, 2002. — 280 с.
4. Господарський кодекс України. — К.: Парлам. вид-во, 2003. — 192 с. — ISBN 966-611-214-0
5. Господарський процесуальний кодекс. — К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. — 108 с.
6. Господарський процесуальний кодекс України. — Київ : Атіка, 2002. — 64 с. — ISBN 966-7714-65-9
7. Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн:Підручн.для студ.юридичних спец.ВНЗ. — Київ :Ділова Україна, 1996. — 352 c. — ISBN 5-7707-9864-5
8. Кодекси України: Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс Україи про надра: Офіційне вид. — К.: Форум, 2011. — 230с.
9. Кодекси України. Господарський процесуальний кодекс України: офіційне видання. — Київ : Форум, 2011. — 127 с.
10. Кодекси України. Кодекс торговельного мореплавста України: Офіційне видання. — Київ : Форум, 2012. — 181 с.
11. Повітряний кодекс України: Офіційне вид. зі змінами та доп. станом на 1 вересня 2011р.//Кодекси України. — К.: Форум, 2011. — 120с.
12. Проблеми удосконалення законодавства і практики протидії злочинності у сфері господарскої діяльності: зб. наук. праць за мат. Міжнар. наук.-практ. семінару, 10 грудня 2009 року. — Київ: Вік прінт, 2009. — 278 с.