Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.9. Цивільне процесуальне право ->

21. Кодекси України:Митний кодекс. 2002. — 215 c.
22. Кодекси України:Митний кодекс. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 1999. — 155 c.
23. Кодекси України:Митний кодекс. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 2002. — 157 c.
24. Кодекси України:Цивільний процесуальний кодекс. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 2002. — 192 c.
25. Кодекси України. Цивільно-процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV: Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 30 вересня 2011р.. — К.: Форум, 2011. — 250с.
26. Шостак М. Ф. Митне право України:Навч.посіб для студентів юрид.вузів. — Київ:ТП Прес, 2003. — 224 c.
27. Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України:Навч.посіб. - Вид. 3-тє, доп й перероб. — Харків: Еспада, 2004. — 352 c. — ISBN 966-7870-67-7
28. / за ред. А.В.Мазура. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження. — К.: Ніка-Прінт, 2005. — 832 с. — ISBN 966-8578-02-3
29. Митний кодекс України: прийнятий 11 липня 2002 року. — Харків : Одіссей, 2002. — 224 с. — ISBN 966-633-143-8
30. Митний кодекс України.Закон України про митну справу в Україні.Закон України про єдиний митний тариф станом на 1 жовтня. — К.:Парламент ське ви-во, 1998. — 71 c.
31. Удальцова І. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві. — Право України, 2011. — № 10. — С. 99-106
32. Удальцова І. В. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві. — Цивільне судочинство, 2011. — № 4. — С.73-80
33. Поповченко О. Моральні засади участі нотаріуса у кримінально-процесуальних відносинах. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.254-261
34. Репин В. С. Настольная книга нотариуса: (Теория и практика). — М.: Юридическая литература, 1994. — 286, [1] с. — ISBN 5-7260-0704-2
35. Боннер О. Науково-технічний прогрес і розвиток Російського процесуального законодавства та судової практики. — Право України.- 2011, 2011. — № 10. — С.45-62
36. Коваленко В. Організаційні форми та види діяльності адвокатури в Україні, їх взаємозв’язок з профылактикою злочиныв. — Право України, 2011. — № 10. — С.254-260
37. Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні.Теорія та практика:Навч.посіб. — Київ: АТ" Август", 1999. — 296 c. — ISBN 966-95225-4-4
38. Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування. — Право України, 2011. — № 10. — С.107-117
39. Самойленко О. Підвищення ефективності діяльності судової системи через застосування положень криміналістичної практики. — Правничий часопис Донецького університету, 2010. — № 2. — С.60-64
40. Повітряний кодекс України: Офіційне вид. зі змінами та доп. станом на 1 вересня 2011р.//Кодекси України. — К.: Форум, 2011. — 120с.