Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.77. Право інтелектуальної власності ->

21. Ковальський В. С. Цивільно-процесуальне законодавство України Нормативно -правові акти.Судова практика. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 432 c.
22. Когутич І. Прокурорський нагляд в Україні:Курс лекцій. — К.:Атіка, 2004.
23. Кузнєцова Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 21-29
24. Лавринович О. Шляхи удосконалення системи суб’єктів законодавчої ініціативи: досвід держав - учасниць ЄС та українські перспективи//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 167-174
25. Лазебний В. С., Розорінов Г. М., Толюпа С. В. Основи інтелектуальної власності та її захисту. — К.:Ліра-К, 2011. — 168 с. — ISBN 978-966-2609-03-5
26. Лопатін В. Продавці та покупці інтелектуальної власності// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 113-126
27. Маляренка В. Т. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загального питань судової діяльності та в цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 352 c.
28. Маляренко В. Т. Коментар Закону"Про судоустрій України". — К.:Юрінком інтер, 2003. — 464 c.
29. Маляренко В. Т. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загального питань судової діяльності та в цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 368 c.
30. Маляренко В. Т. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загального питань судової діяльності та в цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 352 c.
31. Марущак А. І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації. — Біла Церква:Вид-во, 2006. — 432 c.
32. Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 30-39
33. Михайленко О. Р. Прокуратура України:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 296 c.
34. Молдаван, Валеріан, Васильович. Правоохоронні органи:Опорні конспекти:Навч.посіб. — К.:Юмана, 1998. — 160 c.
35. Молдаван, Валеріан, Васильович. Судова риторика:Навч.посіб. — К.:Кондор, 2006. — 328 c.
36. Молдаван, Валеріан, Васильович. Судоустрій:Україна,Велика Британія ,Російська Федерація,США,ФРН,Франція.Судові органи. — К.:Кондор, 2003. — 256 c.
37. Молдован В. В., Кацавець Р. С. Судова риторика:практикум :Навч.посіб. — К.::АЛЕРТА, 2006. — 200 c. — ISBN 966-8533-36-4
38. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 4-20
39. Остроухова В. В. Соціально-правові основи інформаційної безпеки Навч.посіб. — Київ, 2007. — 424 c.
40. Оуен Л. Купівлі і продаж авторських прав на літературні твори:Практичний посіб для видавництва України. — К.:Основи, 1996. — 127 c.