Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 347.77. Право інтелектуальної власності ->

1. Авторське право і суміжні права.Законодавство та судова практика. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 399 c.
2. ВОИС: Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности. Общая информация. — Женева, 1996. — 88с. — ISBN 92-805-0244-1
3. Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 78-91
4. Харитонова О. Вступ до курсу "Право інтелектуальної власності": Лекція проф. Харитонової О.//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 311-322
5. Европейское сообщество: законодательный опыт в сфере интеллектуальной собственности. — Tacis, 1995. — 66c/
6. Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної власності//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 149-157
7. Мироненко Н. Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 30-39
8. Гаврилов Э. П. Издательство и автор: вопросы и ответы по авторскому праву : Практ. пособие. — М.: Книга, 1991. — 271 с. — ISBN 5-212-00472-1
9. Капица Ю. М. Интеллектуальная собственность в Украине: права автора, организации, государства. — К.: [б.и.], 1995. — 57 с.
10. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: в 4 т. Том 1 Право интеллектуальной собственности / ред. Литвин В. М. — Киев : Ін Юре, 1999. — 492 с. — ISBN 966-7183-41-6
11. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: в 4 т. Том 2 Авторское право и смежные права / ред. Миронюк Г. И. — Киев : Ін Юре, 1999. — 478 с. — ISBN 966-7183-41-6
12. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: в 4 т. Том 3 Промышленная собственность / ред. Петрова В. Л. — Киев : Ін Юре, 1999. — 672 с. — ISBN 966-7183-41-6
13. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: в 4 т. Том 4 Оценка интеллектуальной собственности: бухгалтепский учёт и налогообложение / ред. Битник-Сиверский А. Б. — Киев : Ін Юре, 1999. — 384 с. — ISBN 966-7183-41-6
14. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 4-20
15. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 139-148
16. Кодекси України:Цивільний процесуальний кодекс України. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 1999. — 217 c.
17. Кодекси України:Цивільний процесуальний кодекс України Офіційний текст 20 листопада. — К.:Форум, 2003. — 198 c.
18. Бойко В. Ф. Мала судова реформа в Україні:необхідність,сутність проблеми та перспективи:Навч.посіб. — К.:МАУП, 2002. — 72 c.
19. Підопригора О. А. Науково-практичний коментар до Закону України, Про адвокатуру,Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 432 c.
20. Черниш В. М. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів:Зразки.Роз’яснення.Нормативні акти. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 400 c.