Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5773
Усього літератури: 12662
Відвідувачів на сайті: 71
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.77. Право інтелектуальної власності ->

21. Черниш В. М. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів:Зразки.Роз’яснення.Нормативні акти. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 400 c.
22. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів:Зраки.Роз’яснення.Нормативні акти. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 399 c.
23. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 528 c.
24. Фурса, Світлана, Ярославівна. Нотаріат в Україні.Загальна частина:Навч.посіб. — К.:Вентурі, 1999. — 208 c.
25. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат вУкраїні:Особлива частинаНавч.посіб. — К.:Вентурі, 1999. — 288 c.
26. Сиротина И. А. Образцы нотариальных документов. — М.:Приор, 1998. — 208 c.
27. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Окреме провадження як складова частина цивільного процесу:Практикум. — К.:Вілбор, 1998. — 96 c.
28. Лазебний В. С., Розорінов Г. М., Толюпа С. В. Основи інтелектуальної власності та її захисту. — К.:Ліра-К, 2011. — 168 с. — ISBN 978-966-2609-03-5
29. Капіца Ю. Особливості гармонізації законодавства країн СНД із законодавством Європейського Союзу у сфері охорони інтелектуальної власності // Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 92-100
30. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав)// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 45-59
31. Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 66-77
32. Маляренка В. Т. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загального питань судової діяльності та в цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 352 c.
33. Маляренко В. Т. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загального питань судової діяльності та в цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 368 c.
34. Маляренко В. Т. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загального питань судової діяльності та в цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 352 c.
35. Шевчук П. І. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загального питань судової діяльності та в цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 272 c.
36. Капіци Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавства. — К.:Видавничий Дім, 2006. — 1104 c.
37. за ред. Ю. М. Капіци. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України: монографія. — К.: Слово, 2006. — 1104 с. — ISBN 966-8407-48-2
38. Дахно І. І. Право інтелектуальної власностіі: навч. посіб. — Київ : Либідь, 2002. — 199с. — ISBN 966-06-0263-4
39. Марущак А. І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації. — Біла Церква:Вид-во, 2006. — 432 c.
40. Кузнєцова Н. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 21-29