Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 95
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта -> 378. Вища освіта. Університети ->

41. Впровадження ECTS в українських університетах: Методичні матеріали. — Львів: "Львівська політехніка", 2006. — 56с.
42. Известия Международной академии наук высшей школы: Научный и обществ. научно-информац. журнал — М.: Изд-во МАН ВШ, 2004. — № 1 (27). — 200с.
43. Вестник Международной академии наук высшей школы: Научный и обществ. - информ. журнал — М.: ред. ж-ла " Вестник МАН ВШ", 2001. — № 1(15). — 188с.
44. Вісник українського відділення Міжнародної академії вищої школи: Наук. і громадсько-інформ. журнал — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 2003-2011. — № 1(1). — 212с.
45. Глобалізація і Болонський процес:проблеми і технології:Колективна монографія. — К.:МАУП, 2005. — 320 с.,іл. — ISBN 966-608-427-9
46. Болонський процес:шляхи мобільності студентів,академ. та адмін.персоналу в рамках загальноєвроп.простору вищої освіти:Матеріали ІV Міжнар.конф. — К.:МАУП, 2005. — 284 с.,іл. — ISBN 966-6080476-7
47. Болонський процес: перспективи розвитку вищої освіти України.Матер. VII Міжнар.наук.конф. — К.:ДП Видавн.дім Персонал, 2008. — 368 с.,іл. — ISBN 978-966-608-846-1