Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля -> 378. Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів ->

1. Коротєєва-Камінська В. О. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект) : навч. посіб. — Київ : професіонал, 2006. — 304 с. — ISBN 966-370-018-1
2. Вісник українського відділення Міжнародної академії вищої школи: Наук. і громадсько-інформ. журнал — К.: МНТУ ім. Ю. Бугая, 2003-2011. — № 1(1). — 212с.
3. Инновации при добыче нефти и газа в различные периоды выработки нефтегазовых месторождений и скважин: избранное / Ю. А. Балакиров. — Киев : [Гарант-Сервис], 2011. — 616 с.
4. Огурцова О. Л. Навчання майбутніх економістів діловій англійській мові з використанням інтернет-ресурсу: Автореф. диссерт. — Одеса: Південноукраїнський Національний педагогічний ун-т ім. Ушинського, 2011. — 21с.
5. Козаченко С. В. Новый мир бизнеса и новые требования к профессиональной подготовке кадров. — Вісник українського відділення Міжнародної академії наук вищої школи, 2004. — № 2. — С.53-58
6. Бугров В., Гожик А. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія. — К.: ДП "НВЦ "Пріоритети", 2014. — 156 с. — ISBN 978-966-8809-86-6
7. Шубін О., Сіменко І., Пальцун І. Реалізація компетентнісного підходу у формуванні майбутніх фахівців як основа конкурентоспроможності сучасного внз//Вища освіта України. — Вища освіта України, 2011. — № 3. — С.119-125
8. Задорного В. В. Сборник научных трудов Национального Горного университета. — Днепропетровск, 2002. — 194 c.
9. ред. Калінічека Г. І. Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : монографія. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 252 с. — ISBN 978-617-7571-48-2
10. Віткін Л. М. Управління якістю (на прикладі освітньої діяльності) : навч. посіб. — Київ : ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2018. — 134 с. — ISBN 978-966-170-026-9
11. Копочинська Ю. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапія, в закладах вищої освіти : теорія та методика: моногр. — Київ: ФОП Халвков Р. Х., 2020. — 416 с. — ISBN 978-617-7565-63-4
12. Зінчук С. С., Пономаренко Л. А. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: (Метод.поради). — К.: Толока, 2001. — 80 с. — ISBN 966-7396-08-8