Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 135
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

41. Монаєнко А. Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 228-237
42. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право:Підручник. — К.:Кондор, 2005. — 428 с. — ISBN 966-8251-82-2
43. Шишки Р. Б. Підприємницьке право України Підручник. — Харків:Вид-воун-ту, 2000. — 480 c.
44. Податкове право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-// За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 151 с.
45. Лівак П. Є. Правове забезпечення фінансування охорони здоров’я в Україні: Автореф. дис. — Ірпінь: НУ ДПС України, 2010. — 22с.
46. Правове регулювання державних доходів та видатків: Матеріали Міжнар.наук.-пр.конфер. — Х: Академія Правових наук України, 1998. — 352 с. — ISBN 966-7080-51-Х
47. Осика С. Г. Правове регулювання імпорту:антидемпінгові заходи. — Центр дослідження СОТ, 2003. — 448 c.
48. Правове регулювання кредитних відносин в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 416 c.
49. Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 194с. — ISBN 978-966-364-679-4
50. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні. Порівняльно-правовий аналіз. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 196с. — ISBN 978-966-364-625-1
51. Глух М. В. Правові основи фінансування комунального господарства:Автореферет. — Київ, 2008. — 20 с.
52. Орлюк О. П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України: Автореф. дис. — Х.: НЮА ім. Я. Мудрого, 2003. — 40с.
53. Савченко Л. А. Правові проблеми процесу фінансового контролю: Монографія. — К.: КиМУ, 2009. — 236 с. — ISBN 978-966-8299-56-8
54. Пришва Н. Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2004. — 40с.
55. Іванський А. Правові фікції як прийом юридичної техніки у правовому регулюванні фінансових правовідносин// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 236-242
56. Хохуляк В. В. Правовое регулирование земельного налога в Украине: Монография. — Черновцы: Рута, 2004. — 280с. — ISBN 966-568-692-5
57. Соколова Э. Д. Правовое регулирование финансовой деятельности государства и муниципальных образований. — М.: Юриспруденция, 2009. — 262 с. — ISBN 978-5-9516-0422-4
58. Пацурківський П. С. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 1998. — 42с.
59. Заверуха І. Б. Проблеми правового регулювання державного боргу України :Автореферат. — Київ, 2007. — 40 с.
60. Нечай А. А. Проблеми равового регулювання публічних фінансів та публічних видатків : монографія. — Чернівці : Рута, 2004. — 264 с. — ISBN 966-568-716-6