Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3721
Усього літератури: 10525
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 530. Загальна фізика ->

41. Коршак Є. В. Фізика 11 клас: рівень стандарту: навч. посіб. — Київ : Генеза, 2011. — 256 с. — ISBN 978-966-11-0066-3
42. Ландау Л. Д. Воспоминания. — Москва, 1988. — 350 c.
43. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. — Москва, 1973. — 504 c.
44. Ландау Л. Д., Лифшиц М., ЕМ. Теоритическая физика. — М.:Наука, 1967. — 460 c.
45. Ландсберга Г. С. Елементарний підручник фізики Том II електрика і магнетизм. Для вузів. — Київ, 1967. — 445 c.
46. Ландсберга Г. С. Элементарный учебник физики.Том II. — Москва, 1964. — 449 c.
47. Лейкина Е. М. Справочник по физике. — Москва, 1982. — 520 c.
48. Лейкина Е. М. Физика. В 2-х тт.. — Москва, 1981. — 336 c.
49. Лейкина Е. М. Физика и физический мир. — Москва, 1975. — 623 c.
50. Ливенцев Н. М. Курс физики для медвузов. — Москва, 1966.
51. Матвеева А. Н. Общий физический практикум. — М.:Издво МГУ, 1991. — 272 c.
52. Матвеева А. Н. ЭВМ в курсе общей физики. — Москва, 1982. — 232 c.
53. Мэтьюз Дж. Математические методы физики. — Москва, 1972. — 392 c.
54. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. — Москва"Просвещение", 1991. — 246 c.
55. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика: Учебник для 10 класса средней школы. — Москва"Просвещение", 1980. — 314 c.
56. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Фізика: Підручник для 10 класу середньої школи. — Київ"Рядянська школа", 1985. — 298 c.
57. Ноздрева В. Ф. Практикум по общей физике. — Москва, 1971. — 311 c.
58. Курс физики. Ч. 2 Механика (продолжение), теплота и молекулярная физика : учебник / А. В. Пёрышкин. — Москва : Просвещение, 1970. — 237 с.
59. Перышкин А. В., Третьяков Н. П. Физика.-3-е изд., испр. и доп.. — Москва, 1959.
60. под ред. Ландсберга Г. С. Элементарный учебник физики.Колебания, волны.Оптика Строение атома для вузов. — Москва, 1972. — 612 c.