Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 11-14. Філософія ->

41. Матошко А. В. В поисках своей жизни. — К.: Азимут-Украина, 2008. — 351 c. — ISBN 978-966-8405-54-9
42. Мироненко В. В. Хрестоматия по психологии.Учеб.пособие для студентов Под ред. — М.:Просвещение, 1977.
43. Надольний І. Ф., Андрущенко В. П. Філософія:Навч посібник. — К.:Вікар, 2005. — 516 c.
44. Надольного І. Ф. Філософія:Навч.посібник. — К.:ВІКАР, 1999. — 624 c.
45. Надольного І. Ф. Філософія:Навч.посібник. — К.:ВІКАР, 1998. — 624 c.
46. Нічик В. М. Українські гуманісти епохи Відродження.Антологія.У 2-х. — К.:Наук.думка, 1995. — 432 c.
47. Онищенко Г. І. Психологія людських взаємин:конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 83 c.
48. Осічнюк Ю. В., Табачковский В. Г., Бичко І. В. Філософія курс лекцій:Навч.посіб. — К.:Либідь, 1991. — 456 c.
49. под ред. Омельяновского М. Э. Направление времени. — Москва, 1962. — 393 c.
50. Подводный А. Введение в астрологию: Лекции. — Воронеж: МОДЭК, 1992. — 175 с. — ISBN 5-87224-004-Х
51. Подольська Є. А., Лихвар В. Д. Культорологія:Навчальний посібник.:Вид 2-ге. — К.:ЦНЛ, 2005. — 392 c.
52. Поппер, Карл. Відкрите суспільство та його вороги:Пер.з англ. — К.:Основи, 1994. — 444 c.
53. Причепій Є. М., Черній А. М. Філософія:Посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.:Академвидав, 2003. — 576 c.
54. ред. Косолапов Р. И. С чего начинается личность. — Москва : Политиздат, 1984. — 360 с.
55. Рейхенбах Г. Направление времени. — М.:Издательство иностранной литературы, 1962. — 396 c.
56. Розин В. Семиотические исследования.: Научно-популярная литература. — Москва: ПЕР СЭ, 2001. — 256 с. — ISBN 5-9292-0023-8
57. Сельценок К. В. Прикладная конфликтология:Хрестоматия. — К.:АСТ,Мн:Харвест, 2003. — 624 c.
58. Семинченко В. А., Заслуженюк В. С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування:Навч посіб. — К.:Веселка, 1998. — 214 c.
59. Серьожникова Р. К. Основи психології і педагогіки:Навчальний плосібник. — К.:ЦУЛ, 2003. — 243 c.
60. Скворуйов, Николай, Никонорович. Формула делового успеха: Економико-психологическое. — К.:Юринком, 1997. — 192 c.