Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля -> 37.0. Основні види та принципи освіти ->

21. Симоненко О. В. Довідник.УСЄ для 2 бітурєнта.Вип 10. — К.:Майстер, 2007. — 976 c.
22. Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т., Новосьолова В. І. Українська мова:Зб.текстів для переказів із творч.завданнями. — Х:Прапор, 2006. — 192 c.
23. Соколов В. І. Освітні інновації у вищих навч.закладах України:Каталог. — К.:Стилос, 2003. — 336 c.
24. Ступарник Б. М. Національна школа:витоки,становлення: Навч.посіб. — К.:ІЗМН, 1998. — 336 c.
25. Третиник В. В. Освіта за кордоном .:Довідник путівник для тих, хто цікавиться навч.посіб. — К.:МНТУ, 2003. — 118 c.
26. Шеломенцев В. Н. Этикет и культура общения:Учеб.пособие. — К.:Обериг, 1995. — 352 c.
27. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник для студ. пед. спец. вузів. — К.: Либідь, 2002. — 560 с. — ISBN 966-06-0251-0
28. Законодавство України про загальну середню освіту. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 448 c.
29. Вищі навч.заклади України:Інформаційний довідник. — Харків: Торсінг, 2000. — 160 c.
30. Методичні вказівки до виконання та оформлення пояснювальної записки до дипломних та курсових проектів та робіт. — К.:МНТУ, 2001.
31. Положення про присудження грантів студентам Міжнародного науково-технічного університету. — К.:МНТУ, 2002. — 16 c.
32. Людина і довкілля.Книга перша Людина і довкілля в українській духовності. — К.:Заповіт, 1995. — 432 c.
33. Іноземні мови: Програми для заг.-освітн. навч. закл. 2-12 класи. 5-12 класи (2-га іноземна мова). — К.-Ірпінь: Перун, 2005. — 208с.
34. Методичні вказівки до лабораторних робіт англійською мовою: Для студ. І-ІV курсів усіх форм навчання/ Укл.: Ю.І.Височинський, І.В.Ніколаєва, Л.І.Соловйова та ін. — К.: КПІ, 1993. — 51с.