Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 53
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

41. Ластовецький В. О. Цінний облік і внутрішньогосподарська ( управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності. — Чернівці:Місто:, 2003. — 156 c.
42. Лисенко, Юрий, Михайлович. Фондовий ринок .:Договорно-правовое обеспичение. — К.:Україна, 1996. — 300 c.
43. Лотка О. М. Англомовна термінологія фінансово-економічних взаємин: Автореф. дис. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2000. — 20с.
44. Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період:Монографія. — Х.:Форт, 2000. — 296 с. — ISBN 966-02-1590-8
45. Лысенков Ю. М. Фондовый рынок: Договорно-правовое обеспечение. — Киев: Україна, 1996. — 300 с. — ISBN 966-95019-1-1
46. Любуня О. С., Кіреєва О. М., Денисенка П. Іпотечне кредитування:Навч.посіб. — Київ:Центр навч.літ, 2005. — 392 c. — ISBN 966-364-069-3
47. М-во фінансів України. Державний бюджет України 2003. — Київ: [Б. в.], 2003. — 124 с.
48. Матвієнко П. В. Промінвестбанк в економічній системі України. — Київ:Наук.думка, 2000. — 112 c. — ISBN 966-00-0575-Х
49. Мендрук О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів:Навч.посіб. — Київ:КНЕУ, 1998. — 152 c. — ISBN 966-574-006-7
50. Мних Є. В. Економічний аналіз : (практикум): підручник для студентів вищих навчальних закладів. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 432 с. — ISBN 966-364-015-4
51. Мних Є. В. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Львів: Армія України, 2000. — 144 с. — ISBN 966-7574-00-8
52. Монаєнко А. О. Правове регулювання видатків на освіту та науку: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2010. — 36с.
53. Мочерний С. В., Тришак Л. С. Банківська система України. — Львів:Тріада плюс, 2004. — 304 c.
54. Мочерний С. В., Тришак Л. С. Банківська система України. — Львів:Тріада плюс, 2004. — 304 c. — ISBN 966-7596-38-9
55. Музика О. А. Неподатковані доходи місцевих бюджетів України ( фінансово-правове дослідження): Монографія. — К.: Атіка, 2006. — 256с. — ISBN 966-326-161-7
56. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків. — Чернівці: Рута, 2004. — 262 с.: табл. — ISBN 966-568-716-6
57. Нечай А. А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків. — Чернівці: Рута, 2004. — 262 с.: табл. — ISBN 966-568-716-6
58. Нікбахт Е, Овсієнко В. Ф., Мусієнко В. Я. Фінанси. — Київ: Основи, 1992. — 382 с. — ISBN 5-7707-1474-3
59. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси /Пер.з англ.В.Ф.Овсієнка та В.Я. Мусієнка. — К.:Основи, 1993. — 383 с. — ISBN 5-7707-3316-0
60. Осипчук Л. Л. Организация исполнения государственного бюджета ( экономико-правовой аспект):Курс лекций. — К.:МАУП, 1999. — 160 c. — ISBN 966-7312-82-8