Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

41. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки:Посібник.для всіх. Пер. з англ. — К.:Веселка, 1993. — 192 c. — ISBN 5-301-01602-4
42. Конституційні акти Європейського Союзу. Ч. 1 / Качка Т. — К.: Юстініан, 2005. — 512 с. — ISBN 966-8257-10-3
43. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу:Навч.посіб. — К.:Знання, 2002. — 381 c.
44. Коровников А. В. Социальная защита военнослужащих в зарубежных государствах: Правовое регулирование. — М.: РАУ-Университет, 1997. — 206 с. — ISBN 5-86014-111-1 4
45. Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом. — К.:Видавничий Дім "Слово", 2005. — 320 c.
46. Кучеров И. Налоговое право зарубежных стран.Курс лекций. — М.:АО"Центр, 2003. — 374 c.
47. М-во освіти і науки України. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 року). — Київ: КДАВТ, 2016. — 608 с.
48. Марченко В. Б., Шаповалов Д. В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності:Навч.метод посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 207 c.
49. Мачурський В. В., Ієоусалімова І. О. Правове середовище малого бізнесу:Навч.метод.посіб для самост.вивч дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 118 c.
50. Мережко А. А. Транснациональное торговое право (lex mercatorial). — К.:Таксон, 2002. — 464 c.
51. Мережко А. А. Транснациональное торговое право (lex mercatorial). — К.:Таксон, 2002. — 484 c.
52. Мережко О. О. Право міжнародних договорів:сучасні проблеми теорії та практики : Монографія. — К. : Таксон, 2002. — 344 c. — ISBN 966-7128-37-7
53. Микієвич М. М., Андрусевич Н. І. Європейське право навколишнього середовища. — Львів, 2004. — 256 c. — ISBN 966-631-300-8
54. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран:Учебник. — М.:Белые альвы, 1996. — 400 c.
55. Мідор Д. Суди в Сполучених Штатах. — Сент-Пол; Міннесота: Вест Паблішинг Ко, 1991. — 85 с.
56. Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. — К.: Правова єдність, 2009. — 224 с. — ISBN 978-966-2183-35-1
57. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право:Підручник. — К.:Либідь, 1995. — 192 c.
58. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право:Підручник. — К.:Либідь, 2003. — 311 c.
59. Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу Загальна частина. — К.:КНЕУ, 2002. — 459 c. — ISBN 966-7024-46-6
60. Плачкової С. Г. Парламент вимір Європейської інтеграції. — К.:НОРАПРІНТ, 2005. — 104 c.