Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

41. за ред. О. В. Задорожнього, О.Р Поєдинок. Від території міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В. В. Мицика. — Київ; Одеса: Фенікс, 2016. — 718 с. — ISBN 978-966-928-003-9
42. За ред. Петрова Р.А. Право Європейського Союзу: навчальний посібник для вищої школи. — К.: Істина, 2009. — 376 с. — ISBN 978-966-8909-35-1
43. Захарова О. С., Ковальський О. В. Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів: [збірник]. — Київ: Юрінком Інтер, 2019. — 320 с. — ISBN 978-966-667-734-4
44. Захарченко Т. Арбітражний інститут Торгової палати м.Стокгольма. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.291-328
45. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. — Х:Консум, 1998. — 156 c.
46. Ильин Ю. Д. Лекции по истории и праву европейского союза : учеб. пособ. — Харьков : Консум, 1998. — 156 с. — ISBN 966-7124-41-Х
47. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки:Посібник.для всіх. Пер. з англ. — К.:Веселка, 1993. — 192 c. — ISBN 5-301-01602-4
48. Конституційні акти Європейського Союзу. Ч. 1 / Качка Т. — К.: Юстініан, 2005. — 512 с. — ISBN 966-8257-10-3
49. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу:Навч.посіб. — К.:Знання, 2002. — 381 c.
50. Коровников А. В. Социальная защита военнослужащих в зарубежных государствах: Правовое регулирование. — М.: РАУ-Университет, 1997. — 206 с. — ISBN 5-86014-111-1 4
51. Котуха О. С. Міжнародне право : навч.посіб. — Львів : ЛТЕУ, 2020. — 256 с.
52. Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом. — К.:Видавничий Дім "Слово", 2005. — 320 c.
53. Кресін О. В., Савчук К. О., Проценко І. М. Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародний регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України: наук. запис. — Київ: Норма права, 2019. — 212 с. — ISBN 978-617-7850-03-7
54. Кучеров И. Налоговое право зарубежных стран.Курс лекций. — М.:АО"Центр, 2003. — 374 c.
55. Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3
56. Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1
57. М-во освіти і науки України. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 року). — Київ: КДАВТ, 2016. — 608 с.
58. Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1
59. Марченко В. Б., Шаповалов Д. В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності:Навч.метод посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 207 c.
60. Мачурський В. В., Ієоусалімова І. О. Правове середовище малого бізнесу:Навч.метод.посіб для самост.вивч дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 118 c.