Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 70
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 341. Міжнародне право ->

41. Котуха О. С. Міжнародне право : навч.посіб. — Львів : ЛТЕУ, 2020. — 256 с.
42. Кравчук І. В. Гармонізація національних правових систем з правом. — К.:Видавничий Дім "Слово", 2005. — 320 c.
43. Кресін О. В., Савчук К. О., Проценко І. М. Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародний регіональних організацій у контексті відновлення територіальної цілісності України: наук. запис. — Київ: Норма права, 2019. — 212 с. — ISBN 978-617-7850-03-7
44. Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3
45. Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1
46. Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1
47. Марченко В. Б., Шаповалов Д. В. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності:Навч.метод посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 207 c.
48. Мережко А. А. Транснациональное торговое право (lex mercatorial). — К.:Таксон, 2002. — 464 c.
49. Мережко О. О. Право міжнародних договорів:сучасні проблеми теорії та практики : Монографія. — К. : Таксон, 2002. — 344 c. — ISBN 966-7128-37-7
50. Микієвич М. М., Андрусевич Н. І. Європейське право навколишнього середовища. — Львів, 2004. — 256 c. — ISBN 966-631-300-8
51. Мідор Д. Суди в Сполучених Штатах. — Сент-Пол; Міннесота: Вест Паблішинг Ко, 1991. — 85 с.
52. Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. — К.: Правова єдність, 2009. — 224 с. — ISBN 978-966-2183-35-1
53. Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8
54. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право:Підручник. — К.:Либідь, 1995. — 192 c.
55. Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу Загальна частина. — К.:КНЕУ, 2002. — 459 c. — ISBN 966-7024-46-6
56. Осика С. Г. Правове регулювання імпорту:антидемпінгові заходи. — Центр дослідження СОТ, 2003. — 448 c.
57. Пауль А. Г. Бюджетно-правовое регулирование формирования доходов бюджетов: монография. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011. — 116 с.
58. Пєтков С. В., Алієв Р. В., Іванов І. Є. Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. — Київ: КНТ, 2020. — 258 с. — ISBN 978-966-373-908-3
59. Плачкової С. Г. Парламент вимір Європейської інтеграції. — К.:НОРАПРІНТ, 2005. — 104 c.
60. Поєдинок В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. — К.:Юрінком, 2006. — 288 c.