Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 61
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 341. Міжнародне право ->

1. Адашис Л. І., Анакіна Т. М., Вихрист С. М. [та ін.] [та ін.] Основи права Європейського Союзу. — Харків: Право, 2020. — 590 с. — ISBN 978-966-937-816-3
2. Андрусенко Н. Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. — Львів, 2004. — 192 c.
3. Артемов Н. М. Денежное право (финансово-правовое регулирование обращения национальной и иностранной валюты на территории Российской Федерации): Коллективная монография. — М.: ООО"Изд-во "Элит", 2011. — 272с. — ISBN 978-5-902406-12-9
4. Безручко Ю. В., Вінник О. М. Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. — К.: "Центр учбової літератури", 2007. — 194 с.
5. Белоглавек О. Економічне право Європейського Союзу. — К.:Таксон, 2003. — 746 c.
6. Бенуа-Ромер Ф., Клебес Г. Право Ради Європи.Прямуючи до загальноєвропейського простору. — Київ : КІС, 2007. — 232 c.
7. Бєлоглавек О. Міжнародне контрактне право. — К.:Таксон, 2000. — 270 c.
8. Бирюков П. Н. Международное право:Учеб.пособие. — М.:Юристь, 1998. — 416 c.
9. Брижко В.М, Радянська А. І. Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних. — К.: Тріумф, 2006. — 256 с.
10. Буроменський М. В. Міжнародне право:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 336 c.
11. Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.
12. Геген Д. У лабіринті Європейського Союзу/Пер.з фр.Г.Козлов,С.Середа. — К.: Основи, 1995. — 116 с. — ISBN 5-7707-6487-2
13. Головнєнков П. Судові угоди в німецькому кримінальному процесі. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.369-374
14. Грицяк І. А. Право та інституції Євро-пейського Союзу:Навч.посіб. — К.:КІСІ, 2006. — 300 c.
15. Губський Б. В., Грабар С. Євроатлантична інтеграція України. — К.:Логос, 2003. — 328 c.
16. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 272 с.
17. Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі. — Право України, 2012. — № 1-2. — С. 395-403
18. Денисенко А., Грабар С. Мандрівка країнами Європейського Союзу. — Київ: Планета, 2001. — 30 c. — ISBN 966-7522-06-7
19. Дженіс М. Європейське право у галузі права людини:Джерела і практика застосування. — Артек, 1997. — 624 c.
20. Дрьоміна - Волок Н. Міжнародна кримінальна юрисдикція і злочини JUS COGENS у контексті імперіалізації міжнародного права//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.363-376