Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 343. Кримінальне право ->

41. Зеленецкий В. С., Куркин Н. В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. — Харьков:Крим Арт, 2000. — 404 c.
42. Зелинский А. Ф. Криминология:Курс лекций. — Харьков:Прапор, 1996. — 260 c.
43. Карабут Л. Ітерації у кримінально-прцесуальній діяльності. — Право України, 2011. — № 10. — С.236-241
44. Кисельова Т. Правове регулювання відносин із надання послуг медіації у зарубіжних країнах. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.225-236
45. Кісілюк Е. М. Кримінальне законодавство в період українського державотворення (1917-1921рр.): Монографія. — К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2011. — 232 c. — ISBN 978-966-301-207-0
46. Клименко В. А. Кримінальне право в запитаннях і відповідях: Загальна частина: Посібник для підготовки до іспитів. — Київ: Атіка, 2003. — 288 с. — ISBN 966-8074-44-0
47. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України: навч. посібник. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 576 с. — ISBN 966-667-076-3
48. Ковальський В. С., Стрюк М. В., Шкелебей О. Кримінальне право України:Посібник. — К.:Прецедент, 2006. — 147 c.
49. Козочкина И. Д. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии,США,Франции,Германии,Японии). — Сборник законодательства "Зерцало", 1999. — 352 c.
50. Кондратьєв Я. Ю. Кримінальне право України:Загальна частина:Підручник. — Київ:Правові джерела, 2002. — 432 c. — ISBN 96695605-8-6
51. Коржанський, Микола, Йосипович. Популярний коментар Кримінального кодексу України. — К.:Наукова думка, 1997. — 695 c.
52. Коржанський, Микола, Йосипович. Кримінальне право України:Частина Особлива. — Київ:Генеза, 1998. — 592 c. — ISBN 966-504-186-Х
53. Коржанський, Микола, Йосипович. Уголовне право України:Частина загальна:Курс лекцій. — Киъв:Наукова думка, 1996. — 336 c. — ISBN 966-00-0047-2
54. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Кримінальне право України:Питання та задачі ( з відповідями) до державних іспитів:Навч.посіб. — Київ:Атіка, 2004. — 296 c. — ISBN 966-326-012-2
55. Кухтик Т. В. Кримінальний процес: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 316 с.
56. Кучинська О. П. Кримінально-процесуальне законодавство України: посібник. — Київ: Прецедент, 2006. — 144 с. — ISBN 966-520-073-9
57. Кучинський О. П. Кримінально-процесувальне законодавство України.Посібник. — К.:Прецедент, 2006. — 144 c.
58. Кучинський О. П., Кучинська О. А. Кримінально-процесувальне законодавство України.Посібник. — Київ:Прецедент, 2005. — 202 c. — ISBN 966-520-084-4
59. Лейленд П. Кримінальне право:Злочин,покарання,судочинство. — Київ: Основи, 1996. — 207 c. — ISBN 966-500-125-6
60. Ляш А. О. Кримінальний процес (Загальна частина)Навч.посіб. — Київ:Університет "Україна", 2006. — 224 c. — ISBN 966-388-039-2