Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5021
Усього літератури: 12092
Відвідувачів на сайті: 78
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 346. Господарське право ->

41. Господарський кодекс України.Господарський процесувальний кодекс України. — К.:Кодекс України № 4, 2001. — 126 c.
42. Правовые аспекты сближения хозяйственного законодательства Украины с правом Европейского Сообщества. — Донецкий гос.у-нт, 2000. — 66 c.
43. Введення в правові основи бізнесу:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 79 c.
44. Антимонопольне законодавство:Нормативна база. — Українська Інвестиційна Газета, 2000. — 32 c.
45. Антимонопольне законодавство України. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 416 c.
46. Закон України"Про судоустрій"Закон України"Про статус суддів"."Господарський процесувальний кодекс України. — К.:Закон і бізнес, 2001. — 127 c.
47. Закон України про захист прав споживачів:Офіційне видання. — К.:Парламентське вид-во, 1997. — 30 c.
48. Кодекси України.Водний кодекс України. — К.:Український інфо центр, 2000. — 72 c.
49. Кодекси України.Водний кодекс України. — К.:Український інфор центр, 2002. — 76 c.
50. Кодекси України.Кодекс України про надра. — К.:Український інфорцентр, 2002. — 170 c.
51. Кодекси України.Кодекс України про надра. — К.:Український інфорцентр, 2000. — 133 c.
52. Господарсько- процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами. — К.:Юстініан, 2002. — 544 c.
53. Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності від 8 вересня 2011 року № 3715-VI"// Інвест-газета. Нормативна база. — Інвест-газета. Нормативна база, 2011. — № 42 (7 листопада). — С. 4-5
54. Господарський процес:Опрний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 126 с.
55. Господарський процес:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 126 с.
56. Кодекси України: Водний кодекс України. Лісовий кодекс України. Кодекс Україи про надра: Офіційне вид. — К.: Форум, 2011. — 230с.
57. Господарський кодекс України.Господарський процесуальний кодекс України: Офіційні тексти /МінЮст України. — К.:Юрінком Інтер, 2004. — 304 c. — ISBN 966-667-134-4
58. Кодекси України. Господарський кодекс України.№6,2003. — К.: НВП " Форум", 2003. — 251 с.
59. Кодекси України. Господарський кодекс України,№3,2007. — К. Форум, 2007. — 259 с.
60. Конспект лекцій по курсу "Введення в правові основи бізнесу". — Київ : МНТУ, 1994. — 79 с.