Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 38
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347. Цивільне право ->

41. ред. Крупчан О. Д. Методологія приватного права: зб. наук. пр. (за матеріалами наук.-теорет. конф., в м. Київ, 30 травня 2003 р.). — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 480 с. — ISBN 966-667-036-4
42. ред. Селіванова В. М. Тлумачний словник з цивільного права. — Київ : Ін-т приват. права і падпр. АПрН України, 1998. — 228 с. — ISBN 966-95169-4-3
43. ред. Харитонов Е. О. Гражданское право в вопросах и ответах: учеб. пособ. — Харьков : Одиссей, 2001. — 416 с. — ISBN 966-633-039-3
44. Гражданское право России: курс лекций / О. Н. Садиков. — М.:, 1996. — 302, [1] с. — ISBN 5-7260-0825-1
45. Слободенко С. Цивільне право України у схемах:Навч.посіб. — К.:Вид-во Європ. УН-ту, 2004. — 65 c.
46. Слободенюк С. Д. Цивільне право України у схемах: навч. посіб. — Київ : Видавництво Європейського університету, 2004. — 65 с. — ISBN 966-301-018-5
47. Стеценко С. Вступ до курсу "Медичне право України": Лекція. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.120-131
48. Токарєв В. І. Цивільне право України: практикум.:Навч.посіб для студ. вищих навч.закл.. — К.:Цул, 2007. — 408 c.
49. Федорченка В. К. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні:Збірник нормативно-правових актів. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 604 c.
50. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право: учеб. пособ. — Киев : А.С.К., 2002. — 832 с. — ISBN 966-539-300-6
51. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. — Київ : Істина, 2007. — 816 с. — ISBN 966-7613-44-5
52. Хахулін В. В. Цивільне право ( загальна частина):Навчально-метод комплекс. — К.:Донецьк Дон ДУУ, 2005. — 248 c.
53. Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.125-138
54. Шевчук П. І. Цивільний кодекс України:Цивільний процесуальний кодекс України.Постанови Пленуму Верховного Суду України в Цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 496 c.
55. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:Кодекс України № 7, 2003. — 190 c.
56. Цивільний кодекс України:Офіційний текст. — К.:Кодекс України № 8, 2003. — 288 c.
57. Кодекси України:Цивільний кодекс України. 2001. — 175 c.
58. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:МНТУ, 1999. — 176 c.
59. Цивільний кодекс України за станом на 1 вересня. — К.:Сірін, 1998. — 112 c.
60. Цивільний кодекс Української РСР.Цивільний процесуальний кодекс України. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 264 c.