Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 85
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347. Цивільне право ->

41. ред. Довгер А. Кодифікація приватного (цивільного) права України. — Київ : Український Центр Правничих Студій, 2000. — 336 с. — ISBN 966-7630-06-4
42. Практикум по гражданскому праву: учеб. посою.: в 2 ч / ред. Коваленко Н. И. — Москва : БЕК, 1993. — Ч. 1. — 175 с. — ISBN 5-85639-011-3
43. ред. Крупчан О. Д. Методологія приватного права: зб. наук. пр. (за матеріалами наук.-теорет. конф., в м. Київ, 30 травня 2003 р.). — Київ : Юрінком Інтер, 2003. — 480 с. — ISBN 966-667-036-4
44. ред. Селіванова В. М. Тлумачний словник з цивільного права. — Київ : Ін-т приват. права і падпр. АПрН України, 1998. — 228 с. — ISBN 966-95169-4-3
45. ред. Харитонов Е. О. Гражданское право в вопросах и ответах: учеб. пособ. — Харьков : Одиссей, 2001. — 416 с. — ISBN 966-633-039-3
46. Гражданское право России: курс лекций / О. Н. Садиков. — М.:, 1996. — 302, [1] с. — ISBN 5-7260-0825-1
47. Слободенко С. Цивільне право України у схемах:Навч.посіб. — К.:Вид-во Європ. УН-ту, 2004. — 65 c.
48. Слободенюк С. Д. Цивільне право України у схемах: навч. посіб. — Київ : Видавництво Європейського університету, 2004. — 65 с. — ISBN 966-301-018-5
49. Стеценко С. Вступ до курсу "Медичне право України": Лекція. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.120-131
50. Токарєв В. І. Цивільне право України: практикум.:Навч.посіб для студ. вищих навч.закл.. — К.:Цул, 2007. — 408 c.
51. Федорченка В. К. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні:Збірник нормативно-правових актів. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 604 c.
52. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право: учеб. пособ. — Киев : А.С.К., 2002. — 832 с. — ISBN 966-539-300-6
53. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. — Київ : Істина, 2007. — 816 с. — ISBN 966-7613-44-5
54. Хахулін В. В. Цивільне право ( загальна частина):Навчально-метод комплекс. — К.:Донецьк Дон ДУУ, 2005. — 248 c.
55. Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.125-138
56. Шевчук П. І. Цивільний кодекс України:Цивільний процесуальний кодекс України.Постанови Пленуму Верховного Суду України в Цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 496 c.
57. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:Кодекс України № 7, 2003. — 190 c.
58. Цивільний кодекс України:Офіційний текст. — К.:Кодекс України № 8, 2003. — 288 c.
59. Кодекси України:Цивільний кодекс України. 2001. — 175 c.
60. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:МНТУ, 1999. — 176 c.