Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 86
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 347. Цивільне право. Судовий устрій ->

1. Актуальні проблеми цивільного і господарського права : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., МаАУП (Київ, 19 трав. 2006 р.). — Київ : МАУП, 2007. — 268 с. — ISBN 978-966-608-735-8
2. Стеценко С. Вступ до курсу "Медичне право України": Лекція. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.120-131
3. Гражданское право России: курс лекций / О. Н. Садиков. — М.:, 1996. — 302, [1] с. — ISBN 5-7260-0825-1
4. Под ред. Сергеева А.П. Гражданское право: учебник. — М.: "ПБОЮЛ Л.В. Рожников", 2001. — 632 с. — ISBN 5-9278-0009-2
5. Заритонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право:Честное право.Цивилистика.Физические лица.Юридические лица.Вещное право.Обязательства.Выди договоров.Авторское право.Представительство:Учеб.пособие. — К.:АСК, 2002. — 832 c.
6. Законодавство України про надзвичайні ситуації. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 414 c.
7. Андріанов М. В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов’язань: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2006. — 17с.
8. Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов’язань//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 215-221
9. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:Кодекс України № 7, 2003. — 190 c.
10. Кодекси України:Цивільний кодекс України. 2001. — 175 c.
11. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:МНТУ, 1999. — 176 c.
12. Кодекси України. Цивільний кодекс України: кн. 5-6. — Київ : Форум, 2009. — 316 с.
13. Кодекси України. Цивільний кодекс України. Кн.1-4.-2012.-№10. — К.: Форум, 2012. — 248 с.
14. Кодекси України.Цивільний кодекс України.Кн.1-4.№5,2007. — К. Форум, 2007. — 241 с.
15. Довгерт А. С. Кодифікація приватного ( цивільного) права України. — К.:Укр.центр правничих студій, 2000. — 336 c.
16. Бабаскін А. Ю. Кредитні відносини у цивільному праві України:. — Київ : ТАЛКОМ, 2018. — 570 с. — ISBN 978-617-7397-99-0
17. Антошкіна В. Лінгвостилістичні особливості норм цивільного законодавства. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.164-169
18. Нагорний Є. О. Методичні рекомендації по виконанню студентами курсових робіт з нав.курсів "Цивільне та сімейне право" та "Підприємницьке право". — К.:МНТУ, 1998. — 32 c.
19. Коструба А. Механізм правоприпинення у контексті теорії юридичних фактів (цивілістичний аспект). — Право України, 2011. — № 10. — С.199-209
20. Шевченко Я. Місце цивільного права в системі права України. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.125-138