Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 254
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 347. Цивільне право. Судовий устрій ->

1. За заг. ред. Прилуцького Р.Б. Актуальні проблеми цивільного і господарського права: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. — К.: МАУП, 2007. — 268 с.
2. Кодекси України. Цивільний кодекс України. Кн.1-4.-2012.-№10. — К.: Форум, 2012. — 248 с.
3. Бабаскін А. Ю. Кредитні відносини у цивільному праві України:. — Київ : ТАЛКОМ, 2018. — 570 с. — ISBN 978-617-7397-99-0
4. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України : навч.посіб. — Київ : Кондор, 2006. — 356 c.
5. Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посіб..- 2-е вид.,стереотип.. — К.: Знання, 2006. — 583 с. — ISBN 966-346-191-8
6. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. — Київ : Істина, 2007. — 816 с. — ISBN 966-7613-44-5
7. Дзера О. В. Цивільне право України: підручник у 2-х книгах. Книга перша. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 736 с.
8. Дзера О. В. Цивільне право України: підручник: у 2 кн. Книга друга. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 640 с.
9. Токарєва В. І. Цивільне право України: практикум.:Навч.посіб для студ. вищих навч.закл. — К.:Цул, 2007. — 408 c.
10. За заг. ред. Процьків Н.М. Цивільне право України: Тестові завдання: навч.-метод. посіб. — Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. — 560 с.
11. Мазур О. С. Цивільне право України:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2006. — 384 c.
12. Цивільне право України. Особлива частина. Ч. 1: навч. посіб. — Львів: Вид-во Львівського торгівельно-економічного університету, 2020. — 260 с.
13. Цивільне право України. Особлива частина. Ч. 2: навч. посіб. — Львів: Вид-во Львівського торгівельно-економічного університету, 2020. — 260 с.
14. Цивільний кодекс України. — К.: Велес, 2004. — 278 с.
15. Цивільний кодекс України. — К.: ПАЛИВОДА А.В., 2022. — 476 с.
16. Цивільний кодекс України. — С.: ТОВ "ВВП НОТІС", 2019. — 368 с.