Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 37
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347. Цивільне право ->

1. М-во освіти і науки України. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 року). — Київ: КДАВТ, 2016. — 608 с.
2. Актуальні проблеми цивільного і господарського права : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., МаАУП (Київ, 19 трав. 2006 р.). — Київ : МАУП, 2007. — 268 с. — ISBN 978-966-608-735-8
3. Стеценко С. Вступ до курсу "Медичне право України": Лекція. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.120-131
4. Гражданский кодекс Украины ( научно-практический коментарий). — Х:ООО "Одиссей", 1999. — 848 c.
5. ред. Харитонов Е. О. Гражданское право в вопросах и ответах: учеб. пособ. — Харьков : Одиссей, 2001. — 416 с. — ISBN 966-633-039-3
6. Гражданское право России: курс лекций / О. Н. Садиков. — М.:, 1996. — 302, [1] с. — ISBN 5-7260-0825-1
7. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право: учеб. пособ. — Киев : А.С.К., 2002. — 832 с. — ISBN 966-539-300-6
8. Заритонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право:Честное право.Цивилистика.Физические лица.Юридические лица.Вещное право.Обязательства.Выди договоров.Авторское право.Представительство:Учеб.пособие. — К.:АСК, 2002. — 832 c.
9. Законодавство України про надзвичайні ситуації. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 414 c.
10. Андріанов М. В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов’язань: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2006. — 17с.
11. Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов’язань//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 215-221
12. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:Кодекс України № 7, 2003. — 190 c.
13. Кодекси України:Цивільний кодекс України. 2001. — 175 c.
14. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:МНТУ, 1999. — 176 c.
15. Кодекси України. Цивільний кодекс України: кн. 5-6. — Київ : Форум, 2009. — 316 с.
16. Кодекси України. Цивільний кодекс України. Кн.1-4.-2012.-№10. — К.: Форум, 2012. — 248 с.
17. Кодекси України.Цивільний кодекс України.Кн.1-4.№5,2007. — К. Форум, 2007. — 241 с.
18. Довгерт А. С. Кодифікація приватного ( цивільного) права України. — К.:Укр.центр правничих студій, 2000. — 336 c.
19. ред. Довгер А. Кодифікація приватного (цивільного) права України. — Київ : Український Центр Правничих Студій, 2000. — 336 с. — ISBN 966-7630-06-4
20. Бабаскін А. Ю. Кредитні відносини у цивільному праві України:. — Київ : ТАЛКОМ, 2018. — 570 с. — ISBN 978-617-7397-99-0