Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 84
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347. Цивільне право ->

1. М-во освіти і науки України. Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (14-15 квітня 2016 року). — Київ: КДАВТ, 2016. — 608 с.
2. Актуальні проблеми цивільного і господарського права : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., МаАУП (Київ, 19 трав. 2006 р.). — Київ : МАУП, 2007. — 268 с. — ISBN 978-966-608-735-8
3. Стеценко С. Вступ до курсу "Медичне право України": Лекція. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.120-131
4. Гражданский кодекс Украины ( научно-практический коментарий). — Х:ООО "Одиссей", 1999. — 848 c.
5. ред. Харитонов Е. О. Гражданское право в вопросах и ответах: учеб. пособ. — Харьков : Одиссей, 2001. — 416 с. — ISBN 966-633-039-3
6. Гражданское право России: курс лекций / О. Н. Садиков. — М.:, 1996. — 302, [1] с. — ISBN 5-7260-0825-1
7. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право: учеб. пособ. — Киев : А.С.К., 2002. — 832 с. — ISBN 966-539-300-6
8. Заритонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право:Честное право.Цивилистика.Физические лица.Юридические лица.Вещное право.Обязательства.Выди договоров.Авторское право.Представительство:Учеб.пособие. — К.:АСК, 2002. — 832 c.
9. Законодавство України про надзвичайні ситуації. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 414 c.
10. Андріанов М. В. Засоби та правовий режим забезпечення кредитних зобов’язань: Автореф. дис. — К.: КДУ ім. Т.Шевченка, 2006. — 17с.
11. Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов’язань//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 215-221
12. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:Кодекс України № 7, 2003. — 190 c.
13. Кодекси України:Цивільний кодекс України. 2001. — 175 c.
14. Кодекси України:Цивільний кодекс України. — К.:МНТУ, 1999. — 176 c.
15. Кодекси України. Цивільний кодекс України: кн. 5-6. — Київ : Форум, 2009. — 316 с.
16. Кодекси України. Цивільний кодекс України. Кн.1-4.-2012.-№10. — К.: Форум, 2012. — 248 с.
17. Кодекси України.Цивільний кодекс України.Кн.1-4.№5,2007. — К. Форум, 2007. — 241 с.
18. Довгерт А. С. Кодифікація приватного ( цивільного) права України. — К.:Укр.центр правничих студій, 2000. — 336 c.
19. ред. Довгер А. Кодифікація приватного (цивільного) права України. — Київ : Український Центр Правничих Студій, 2000. — 336 с. — ISBN 966-7630-06-4
20. Бабаскін А. Ю. Кредитні відносини у цивільному праві України:. — Київ : ТАЛКОМ, 2018. — 570 с. — ISBN 978-617-7397-99-0