Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3734
Усього літератури: 10538
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347. Цивільне право ->

41. Венедіктова І. Співвідношення категорій охорони і захисту охоронюваних законом інтересів. — Право України, 2011. — №10. — С.192-198
42. ред. Селіванова В. М. Тлумачний словник з цивільного права. — Київ : Ін-т приват. права і падпр. АПрН України, 1998. — 228 с. — ISBN 966-95169-4-3
43. Україна. Закони. Цивільний кодекс України. — Київ : Паливода А. В., 2018. — 408 с. — ISBN 978-966-437-049-0
44. Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України. — Київ : Паливода А. В., 2009. — 156 с. — ISBN 978-966-437-065-0
45. Дзера О. Д., Боброва. Цивільне право. — К.:Вентурі, 1997. — 480 c.
46. Хахулін В. В. Цивільне право ( загальна частина):Навчально-метод комплекс. — К.:Донецьк Дон ДУУ, 2005. — 248 c.
47. Бірюков І. А. Цивільне право ( загальна частина):Навчально-метод комплекс. — К.:Вентурі, 1995. — 416 c.
48. Дзера О. Д., Боброва. Цивільне право Підручник. — К.:Вентурі, 1997. — 544 c.
49. Братель О. Г., Губарев С. В., Мироненко В. П. Цивільне право України. — К.:Вид.Паливода, 2005. — 256 c.
50. Доліненко Л. О. Цивільне право України. — Київ: Кондор, 2006. — 356 с. — ISBN 966-351-039-0
51. Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України : навч.посіб. — Київ : Кондор, 2006. — 356 c.
52. Слободенюк С. Д. Цивільне право України у схемах: навч. посіб. — Київ : Видавництво Європейського університету, 2004. — 65 с. — ISBN 966-301-018-5
53. Слободенко С. Цивільне право України у схемах:Навч.посіб. — К.:Вид-во Європ. УН-ту, 2004. — 65 c.
54. Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посіб..- 2-е вид.,стереотип.. — К.: Знання, 2006. — 583 с. — ISBN 966-346-191-8
55. Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підручник. — Київ : Істина, 2007. — 816 с. — ISBN 966-7613-44-5
56. Токарєв В. І. Цивільне право України: практикум.:Навч.посіб для студ. вищих навч.закл.. — К.:Цул, 2007. — 408 c.
57. Мазур О. С. Цивільне право України:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2006. — 384 c.
58. Дзера О. Д., Боброва А. С., Довгерт. Цивільне право України:Підручник :У 2-х кн. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 640 c.
59. Дзера О. Д., Боброва А. С., Довгерт. Цивільне право України:Підручник :У 2-х кн. — К.:Юрінком інтер, 2004. — 640 c.
60. Дзера О. Д., Боброва А. С., Довгерт. Цивільне право України:Підручник .:У 2-х кн. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 736 c.