Міжнародний Науково-технічний Університет

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Сердюк О. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків: Право, 2017. — 372, [1] с. — ISBN 978-966-937-296-3

Сердюк О. В., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків : Право, 2019. — 404 с. — ISBN 978-966-937-531-5

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Книжок у каталозі: 6815
Книжок у електр. бібліотеці: 4006
Усього літератури: 10821
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.9. Цивільне процесуальне право ->

41. Шостак М. Ф. Митне право України:Навч.посіб для студентів юрид.вузів. — Київ:ТП Прес, 2003. — 224 c.
42. Кодекси України:Митний кодекс. 2002. — 215 c.
43. Законодавство України про нотаріальні:Організаційно-правові основи діяльності нотаріату:Збірник офіц.норм.актів. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 464 c.
44. Кодекси України:Митний кодекс. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 1999. — 155 c.
45. Кодекси України:Митний кодекс. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 2002. — 157 c.
46. Кодекси України:Цивільний процесуальний кодекс. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 2002. — 192 c.
47. Митний кодекс України.Закон України про митну справу в Україні.Закон України про єдиний митний тариф станом на 1 жовтня. — К.:Парламент ське ви-во, 1998. — 71 c.
48. Кодекси України. Цивільно-процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV: Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 30 вересня 2011р.. — К.: Форум, 2011. — 250с.
49. Бангалорські принципи поведінки суддів (міжнародні стандарти у сфері судочинства0. — Право України, 2011. — № 10. — С.358-363
50. Спільний висновок щодо проекту Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" Венеціанської комісії та Дирекції з питань правосуддя та людської гідності у складі Генеральної Дирекції з прав людини та верховенства права Ради Європи. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.198-216
51. Європейська Хартія про статус суддів. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.488-492
52. Повітряний кодекс України: Офіційне вид. зі змінами та доп. станом на 1 вересня 2011р.//Кодекси України. — К.: Форум, 2011. — 120с.
53. Адвокатура України:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 149 с.
54. Судові та правоохоронні органи:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 182 с.
55. Техніка складання юридичних документів: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Укл.: В.М.Дорошенко, Г.Я.Пристінська, Ю.В.Деркаченко.Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 130с.
56. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: Бюлетень закон-ва і юрид.практики України.-2001.-№8. — К.:Юрінком Інтер, 2001. — 351 c.
57. Митний кодекс України: прийнятий 11 липня 2002 року. — Харків : Одіссей, 2002. — 224 с. — ISBN 966-633-143-8
58. Цивільно-процесуальний кодекс України: офійійний текст від 18 березня 2004 року. — Київ : Центр навчальної літератури, 2004. — 183 с. — ISBN 966-8365-27-5
59. Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України. — Київ : Паливода А. В., 2017. — 236 с. — ISBN 978-966-437-065-0
60. Прокурорський нагляд: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Нечай А. А.; під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2014. — 251с.