Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4106
Усього літератури: 10924
Відвідувачів на сайті: 19
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.9. Цивільне процесуальне право ->

41. Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства. — Право України.- 2011, 2011. — № 10. — С.63-76
42. Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.97-110
43. Аргунов В. Н., Борисова Е. А., Иванова С. А. [и др.] Практикум по гражданскому процессуальному праву: Учебное пособие с программами по общему курсу гражданского процессуального права и по спецкурсам (спецсеминарам). — М.: Городец, 1999. — 285 с. — ISBN 5-89393-003-6
44. Стеценко С. Г., прасов О. О. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2010. — 114 с. — ISBN 978-966-2379-01-3
45. Городовенко В. Проблеми дотримання розумних строків судового розгляду за процесуальним законодавством України. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.404-413
46. Оніщик Ю. Проблеми митного законодавства//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 274-279
47. Фурса С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика. — Право України, 2011. — №10. — С.89-98
48. Прокурорський нагляд: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Нечай А. А.; під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2014. — 251с.
49. Спільний висновок щодо проекту Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" Венеціанської комісії та Дирекції з питань правосуддя та людської гідності у складі Генеральної Дирекції з прав людини та верховенства права Ради Європи. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.198-216
50. Мідор Д. Суди в Сполучених Штатах. — Сент-Пол; Міннесота: Вест Паблішинг Ко, 1991. — 85 с.
51. Судові та правоохоронні органи:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс./За заг.ред.Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 182 с.
52. Городовенко В. Територіальність в основі побудови судової системи України. — Право України, 2011. — № 11-12. — С.189-197
53. Техніка складання юридичних документів: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Укл.: В.М.Дорошенко, Г.Я.Пристінська, Ю.В.Деркаченко.Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 130с.
54. Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України. — Київ : Паливода А. В., 2017. — 236 с. — ISBN 978-966-437-065-0
55. упоряд. Тетарчук І. В. Цивільне процесуальне право України : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2012. — 208 с. — ISBN 978-611-01-0453-1
56. Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур. — Право України, 2012. — № 1-2. — С.154-174
57. Комаров В. Цивільний процес у глобальному контексті. — Право України.- 2011, 2011. — № 10. — С.22-44
58. Комаров В. В. Цивільний процес у глобальному контексті. — Цивільне судочинство, 2011. — С.37-61
59. Бойко М. Д., Співак В. М., Хазін М. А. Цивільно-правові документи: зразки. — Київ : Наукова думка, 2001. — 320 с. — ISBN 966-00-0646-2
60. Цивільно-процесуальний кодекс України: офійійний текст від 18 березня 2004 року. — Київ : Центр навчальної літератури, 2004. — 183 с. — ISBN 966-8365-27-5