Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.77. Право інтелектуальної власності ->

41. Підопригора О. А. Науково-практичний коментар до Закону України, Про адвокатуру,Законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 432 c.
42. Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 336 c.
43. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 528 c.
44. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: в 4 т. Том 4 Оценка интеллектуальной собственности: бухгалтепский учёт и налогообложение / ред. Битник-Сиверский А. Б. — Киев : Ін Юре, 1999. — 384 с. — ISBN 966-7183-41-6
45. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: в 4 т. Том 1 Право интеллектуальной собственности / ред. Литвин В. М. — Киев : Ін Юре, 1999. — 492 с. — ISBN 966-7183-41-6
46. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: в 4 т. Том 2 Авторское право и смежные права / ред. Миронюк Г. И. — Киев : Ін Юре, 1999. — 478 с. — ISBN 966-7183-41-6
47. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: в 4 т. Том 3 Промышленная собственность / ред. Петрова В. Л. — Киев : Ін Юре, 1999. — 672 с. — ISBN 966-7183-41-6
48. Ред. Фонштейн Н. М. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы и решения: сб. ст. — Москва : Зеленоградский ОБЫВАТЕЛЬ, 1996. — 207 с. — ISBN 5-86483-016-х
49. Святоцкого А. Д. Интелектуальная собственость в Украине:Право основы и практика. Т 1:Право интелелектуальной собственности 492-80 грн Т.2:Авторское право и смежные права 478-80 грн Т.3:Промышленная собственность 672-80 грн Т.4:Оценка интеллектуальной собственности.Бухгалтерський учет и налогообложение 384-80. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 384 c.
50. Сиротина И. А. Образцы нотариальных документов. — М.:Приор, 1998. — 208 c.
51. Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав)// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 45-59
52. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 139-148
53. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Окреме провадження як складова частина цивільного процесу:Практикум. — К.:Вілбор, 1998. — 96 c.
54. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат вУкраїні:Особлива частинаНавч.посіб. — К.:Вентурі, 1999. — 288 c.
55. Фурса, Світлана, Ярославівна. Нотаріат в Україні.Загальна частина:Навч.посіб. — К.:Вентурі, 1999. — 208 c.
56. Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 66-77
57. Харитонова О. Вступ до курсу "Право інтелектуальної власності": Лекція проф. Харитонової О.//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 311-322
58. Черниш В. М. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів:Зразки.Роз’яснення.Нормативні акти. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 400 c.
59. Черноченко С. І. Цивільний процес України:Навч.посіб. — К.:Центр навч.літератури, 2004. — 308 c.
60. Чорноненко С. І. Цивільний процес:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2004. — 308 c.