Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.77. Право інтелектуальної власності ->

41. Лопатін В. Продавці та покупці інтелектуальної власності// Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 113-126
42. Прокуратура України. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 400 c.
43. Шумський П. В. Прокуратура України:Навч.посіб. — К.:Вентурі, 1998. — 336 c.
44. Михайленко О. Р. Прокуратура України:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 296 c.
45. Когутич І. Прокурорський нагляд в Україні:Курс лекцій. — К.:Атіка, 2004.
46. Атаманова Ю. Складний результат інтелектуальної діяльності та особливості прав на нього//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 127-138
47. Остроухова В. В. Соціально-правові основи інформаційної безпеки Навч.посіб. — Київ, 2007. — 424 c.
48. Клименко Н. І. Судова експертологія.Курс лекцій:Навч.посіб.для студ юрид.спец.вищих навч.заклад. — К.:Видавничий Дім, 2007. — 528 c.
49. Молдаван, Валеріан, Васильович. Судова риторика:Навч.посіб. — К.:Кондор, 2006. — 328 c.
50. Молдован В. В., Кацавець Р. С. Судова риторика:практикум :Навч.посіб. — К.::АЛЕРТА, 2006. — 200 c. — ISBN 966-8533-36-4
51. Шишкін В. І. Судові системи країн світу:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 336 c.
52. Молдаван, Валеріан, Васильович. Судоустрій:Україна,Велика Британія ,Російська Федерація,США,ФРН,Франція.Судові органи. — К.:Кондор, 2003. — 256 c.
53. Черноченко С. І. Цивільний процес України:Навч.посіб. — К.:Центр навч.літератури, 2004. — 308 c.
54. Андрушенко А. В., Білоусов Ю. В., Стефанчук Р. О. Цивільний процес:Навч.посіб. — К.:Прецедент, 2006. — 293 c.
55. Білоусова Ю. В. Цивільний процес:Навч.посіб. — К.:Прецедент, 2006. — 293 c.
56. Чорноненко С. І. Цивільний процес:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2004. — 308 c.
57. Штефан М. Цивільний процес:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 1997. — 608 c.
58. Цивільний процесуальний кодекс України:Офіційний текст від 18 березня. — К.:ЦУЛ, 2004. — 183 c.
59. Захарова О. Цивільно-процесуальне законодавство України. — К.:Прецедент, 2006. — 102 c.
60. Ковальський В. С. Цивільно-процесуальне законодавство України Нормативно -правові акти.Судова практика. — К.:Юрінком інтер, 2005. — 432 c.