Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 70
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

61. Законодательство Украины о торговле: в 3 ч / Хавронюк Н. И. — Киев : Блиц-Информ, 1997. — Ч. 3. — 608 с. — ISBN 966-7028-11-9
62. Законодательство Украины о торговле: в 3 ч / Хавронюк Н. И. — Киев : Блиц-Информ, 1997. — Ч. 1. — 752 с. — ISBN 966-7028-11-9
63. Хохуляк В. В. Правовое регулирование земельного налога в Украине: Монография. — Черновцы: Рута, 2004. — 280с. — ISBN 966-568-692-5
64. Чернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини в Україні:теорія, практика та перспективи розвитку:Автореферат. — Київ, 2010. — 35 с.
65. Чернявський С. С. Злочини у сфері банківського кредитування ( проблеми розслідування та попередження):Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 264 c.
66. Шишки Р. Б. Підприємницьке право України Підручник. — Харків:Вид-воун-ту, 2000. — 480 c.
67. Якутова М. А. Механизм правового регулирования межбюджетных отношений государства и муниципальных образований а Российской Федерации: Автореф. дис. — М, 2004. — 21с.
68. Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні. Порівняльно-правовий аналіз. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 196с. — ISBN 978-966-364-625-1
69. Правове регулювання ринку цінних паперів та інвестиційних фондів в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 194с. — ISBN 978-966-364-679-4
70. Законодавство України про банкрутство. 2002. — 335 c.
71. Финансовое право. — Х:ООО "Одиссей", 2003. — 448 c.
72. Бюджетне законодавтсво України. — К.:Юрінком Інтер, 2002. — 414 c.
73. Кодекси України.Бюджетний кодекс України. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 2003. — 137 c.
74. Кодекси України.Бюджетний кодекс України. — К.:Кодекси України № 3, 2001. — 100 c.
75. Правове регулювання кредитних відносин в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 416 c.
76. Фінанси і банки:правове регулювання:Тези доповідей і наукових повідомлень"Другої щорічної студентської науково- практичної конференції"м.Києві, 27 травня. — К.:Нац.банк, 1999. — 84 c.
77. Фінансові санкції за законодавством України.Збірник нормативних актів. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 415 c.
78. Законодавство України про податки і збори з громадян. — К.:Юрінком, 2000. — 510 c.
79. Закон України " Про цінні папери та фондовий ринок" (витяг): зі змінами та доповненнями// Інвест-газета. Нормативна база. — Інвест-газета. Нормативна база, 2011. — № 42 (7 листопада). — С.20-34
80. Международная научная конференция "Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства": Науч. докл. и сообщ. — Рута, 2003. — Вып. 1. — 360 с. — ISBN 966-568-615-1