Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3721
Усього літератури: 10525
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 530. Загальна фізика ->

61. под ред. Ландсберга Г. С. Элементарный учебник физики.Том I. — Москва, 1985. — 608 c.
62. под ред. Ландсберга Г. С. Элементарный учебник физики.Том II Колебания, волны.Оптика атомная и ядерная физика для вузов. — Москва, 1986. — 656 c.
63. под ред. Фабриканта В. А. Практика современной физической лаборатории. — Москва, 1948.
64. Основы элементарной физики. — Москва, 1969. — 495 c.
65. Путілов К. А. Курс фізики Том 1. — Київ, 1956.
66. Римкевич А. П., Римкевич П. А. Збірник задач з фізики для 8-10 класів середньої школи. — Київ, 1982. — 158 c.
67. Рыбакова Г. И. Сборник задач по общей физике. — Москва, 1984. — 159 c.
68. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. — Москва"Просвещение", 1992. — 175 c.
69. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. — Москва : Просвящение, 1992. — 224 с. — ISBN 5-09-004206-3
70. Рымкевич П. А. Курс физики Издание в 2-е , переработаное и дополненое. — Москва, 1975. — 464 c.
71. Савельев И. В. Курс общей физики Том 1 механика, колебания и волны, молекулярная физика. — Москва, 1973.
72. Савельев И. В. Курс общей физики Том II Электричество. — Москва, 1973. — 430 c.
73. Савельев И. В. Курс общей физики Том III оптика, атомная физика.Физика атомного ядра и элементарных частиц. — Москва, 1967.
74. Савельев И. В. Курс общей физики: квантовая оптика, атомная физика, физика твердого тела, физика атомного ядра и элементарных частиц. — Москва, 1979. — 304 c.
75. Савельева И. В. Сборник задач общей физике. — Москва, 1975. — 819 c.
76. Сахаров Д. И. Сборник задач по физике. — Москва, 1973. — 288 c.
77. Сахаров Д. И. Физика: Учебник для педагогических училищ. — Москва, 1953. — 449 c.
78. Сахарова Д. И., Блудов М. И. Физика: Учебник для техникумов. — Москва, 1967. — 608 c.
79. Семенченко В. К. Избранные главы теоретической физики. — Москва, 1960. — 334 c.
80. Сивухин Д. В. Общий курс физики Том I Механика. — Москва, 1974. — 519 c.