Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 530. Загальна фізика ->

61. под ред. Фабриканта В. А. Практика современной физической лаборатории. — Москва, 1948.
62. Ноздрева В. Ф. Практикум по общей физике. — Москва, 1971. — 311 c.
63. Рос.-український фізичний словник :16 000 термінів/ Уклад.В.В.Гейченко,А.З.Жмудський, П.П.Кузьменко,Е.Д.Майборода.-2-ге вид. — Харків.; Основа, 1990. — 211 c. — ISBN 5-11-001069-2
64. Жмудський О. З. Російсько-український фізичний словник. — Харків, 1990. — 211 c.
65. Гладковой Р. А. Сборник задач и вопросов по физике. — Москва, 1975.
66. Гладковой Р. А. Сборник задач и вопросов по физике для средних специальных учебных заведений. — Москва, 1980. — 319 c.
67. Савельева И. В. Сборник задач общей физике. — Москва, 1975. — 819 c.
68. Рыбакова Г. И. Сборник задач по общей физике. — Москва, 1984. — 159 c.
69. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. — Москва"Просвещение", 1992. — 175 c.
70. Баканина Л. П., Белонучкин В. Е. Сборник задач по физике. — Москва, 1975. — 414 c.
71. Сахаров Д. И. Сборник задач по физике. — Москва, 1973. — 288 c.
72. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. — Москва : Просвящение, 1992. — 224 с. — ISBN 5-09-004206-3
73. Шаскольская М. П. Сборник избранных задач по физике для студентов. — Москва, 1967. — 209 c.
74. Лейкина Е. М. Справочник по физике. — Москва, 1982. — 520 c.
75. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике: Для инженеров и студентов вузов. — Москва, 1964. — 823 c.
76. Яворский Б. М., Селезнев Ю. А. Справочное руководство по физике. — Москва, 1975. — 624 c.
77. Эйхенвальд А. А. Теоретическая физика Ч. 2 Общая механика. — Москва, 1934. — 324 c.
78. Ландау Л. Д., Лифшиц М., ЕМ. Теоритическая физика. — М.:Наука, 1967. — 460 c.
79. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. — Москва, 1973. — 504 c.
80. Глухов Н. Д. Физика. — Москва, 1982. — 328 c.