Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 11-14. Філософія ->

61. Сморж Л. О. Філософія:Навч.посібник. — К.: Кондор, 2004. — 416 с. — ISBN 966-7982-21-1
62. Соколовская Ж. П. "Картина мира" для студентів. — Ялта, 1999. — 176 c.
63. сост. Алексеев П. В. На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: философия и мировозрение: сборник. — Москва : Издательство политической литературы, 1990. — 528 с. — ISBN 5-250-00722-8
64. Спиркин А. Г. Основы философии:Учеб.пособие для вузов. — М.:Политиздат, 1988. — 592 c.
65. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства./ Отв. ред. В.П.Нерознак. — М.: URSS, 2009. — 331, [3] с. — ISBN 978-5-397-01102-0
66. Сухарев П. Л. Построй свою пирамиду успеха. — СПб:Питер, 2003. — 192 c.
67. Тейяр де Шарден П. Феномен людини. Пер. Г.Волинки. В кн.: Читанка з історії філософії. — К.: Довіра, 1993. — С.159-166
68. упоряд. Конверський А. Є. Філософія: освітньо-професійний комплекс. — Київ : Центр навчальної літератури, 2007. — 464 с. — ISBN 966-364-385-4
69. Фрейд З. Психоаналитические етюды. — Минск .:ОО"Пурри", 1999. — 608 c.
70. Фромм Е. Втеча від свободи. Пер. В.Тарасенка.В кн.: Читанка з історії філософії. — К.: Довіра, 1993. — С.179-195
71. Хамитов, Назил, Виленович. Философия человека:поиск пределов:Пределы мужского и женского:введение в метаантропология:Курс лекций для высших учебных заведений. — К.:Накова думка, 1997. — 173 c.
72. Цехмистро И. З. Поиски квантовой концепции физических оснований сознания.: Монография. — Харьков: Вища школа, 1981. — 176 с.
73. Чмут Т. К., Чайка Г. Л., Лукашевич М. І. Етика ділового спілкування:Курс лекцій. — К.:МАУП, 1999. — 208 c.
74. Шпалинский В. В. Психология менеджмента. — М.:Изд-во УРАО, 2003. — 184 c.
75. Щерба С. П., Заглада О. А., Тофтул М. Г. [та ін.] Вступ до філософії(стислий виклад):Навч.посіб. — К.: МАУП, 2002. — 144 с. — ISBN 966-608-194-6
76. Ясперс К. Духовна ситуація часу. Пер. В.Бурлачука В кн.: Читанка з історії філософії. — К.: Довіра, 1993. — С.100-114
77. Основи психології. — К.: Либідь, 2002. — 632 c.
78. Антология ненасилия:Пер с англ 2-е изд. — М.:Бостон, 1992. — 256 c.
79. Філософський словник /За ред В.І.Шинкарука. — Гол редакція Радян Енциклопедії АН Української РСР, 1973. — 599 c.
80. Читанка з історії філософії. :Зарубіжна філософія ХХ століття. У 6 кн. Кн. 6. — К.: Довіра, 1993. — 239 с. — ISBN 5-85154-083-4