Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 71
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта -> 37.0. Основні види та принципи освіти ->

61. Третиник В. В. Освіта за кордоном .:Довідник путівник для тих, хто цікавиться навч.посіб. — К.:МНТУ, 2003. — 118 c.
62. Уваркіна О. Особливості сучасного розвитку української національної освіти. — Вища освіта України, 2012. — № 1. — С.20-24
63. Федотова М. А. Глобальная сеть - среда распространения образовательных услуг. — Alma Mater, 2012. — № 3. — С.32-37
64. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи:Навч.посіб. — К.:Академвидав, 2006. — 352 c.
65. Фуллан М. Новое понимание реформ в образовании. Пер. с англ.Е.Л.Фруминой. — Москва: Просвещение, 2006. — 270, [1] с. — ISBN 5-09-015087-7
66. Шеломенцев В. Н. Этикет и культура общения:Учеб.пособие. — К.:Обериг, 1995. — 352 c.
67. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник для студ. пед. спец. вузів. — К.: Либідь, 2002. — 560 с. — ISBN 966-06-0251-0
68. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002.Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. — Харків:ОВС, 2002. — 640 c.
69. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002.Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. — Харків:ОВС, 2002. — 416 c.
70. Виховна робота в закладах освіти України Вип.2:Зб нормативних документів та метод.рекомендацій. — К.:ІЗМН, 1998. — 355 c.
71. Теоретичні засади виховання національної свідомості:Програма спецкурсу і нав.посіб. — К.:ІЗМН, 1998. — 150 c.
72. Законодавство України про загальну середню освіту. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 448 c.
73. Вищі навч.заклади України:Інформаційний довідник. — Харків: Торсінг, 2000. — 160 c.
74. Высшее образование в Европе.Том XXI:Акадамическое признание дипломов:национальное и международные нормы. — М.:Изд-я корпорация "Логос", 1999. — 193 c.
75. Методичні вказівки до виконання та оформлення пояснювальної записки до дипломних та курсових проектів та робіт. — К.:МНТУ, 2001.
76. Положення про присудження грантів студентам Міжнародного науково-технічного університету. — К.:МНТУ, 2002. — 16 c.
77. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти:Матеріали других Ірпінських міжнародних науков-педагогічних читань. — ДПС Україна, 2004. — 412 c.
78. Людина і довкілля.Книга перша Людина і довкілля в українській духовності. — К.:Заповіт, 1995. — 432 c.
79. Іноземні мови: Програми для заг.-освітн. навч. закл. 2-12 класи. 5-12 класи (2-га іноземна мова). — К.-Ірпінь: Перун, 2005. — 208с.
80. Методичні вказівки до лабораторних робіт англійською мовою: Для студ. І-ІV курсів усіх форм навчання/ Укл.: Ю.І.Височинський, І.В.Ніколаєва, Л.І.Соловйова та ін. — К.: КПІ, 1993. — 51с.