Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

61. Мережко А. А. Транснациональное торговое право (lex mercatorial). — К.:Таксон, 2002. — 484 c.
62. Мережко О. О. Право міжнародних договорів:сучасні проблеми теорії та практики : Монографія. — К. : Таксон, 2002. — 344 c. — ISBN 966-7128-37-7
63. Микієвич М. М., Андрусевич Н. І. Європейське право навколишнього середовища. — Львів, 2004. — 256 c. — ISBN 966-631-300-8
64. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран:Учебник. — М.:Белые альвы, 1996. — 400 c.
65. Мідор Д. Суди в Сполучених Штатах. — Сент-Пол; Міннесота: Вест Паблішинг Ко, 1991. — 85 с.
66. Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. — К.: Правова єдність, 2009. — 224 с. — ISBN 978-966-2183-35-1
67. Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8
68. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право:Підручник. — К.:Либідь, 1995. — 192 c.
69. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право:Підручник. — К.:Либідь, 2003. — 311 c.
70. Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу Загальна частина. — К.:КНЕУ, 2002. — 459 c. — ISBN 966-7024-46-6
71. Пєтков С. В., Алієв Р. В., Іванов І. Є. Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. — Київ: КНТ, 2020. — 258 с. — ISBN 978-966-373-908-3
72. Плачкової С. Г. Парламент вимір Європейської інтеграції. — К.:НОРАПРІНТ, 2005. — 104 c.
73. Поєдинок В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. — К.:Юрінком, 2006. — 288 c.
74. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу для студентів. — К.:Таксон, 2005. — 280 c.
75. Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право:Навч.пос. — К.:КНТ, 2010. — 280 с. — ISBN 978-966-373-566-5
76. Ред. Кучик О. С. Міжнародні організації: навч. посіб. — Київ : Знання, 2007. — 749 с.
77. Резніченко В. І., Михно І. Л. Довідник-практикум офіційного дипломатичного, ділового протоколу та етикету. — К.:УНВЦ"Рідна мова", 2003. — 479 c.
78. Савченко А. В. Федеральні правоохоронні органи США :місія,організаційна структура та застосування кримінального законодавства:Навч.посіб. — К.:"Текст", 2003. — 122 c. — ISBN 966-96136-1-2
79. Савченко А. В., Матвійчук В. В., Никифорчук Д. Міжнародний досівід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США:Посібник. — К.:Національна академія внутрішніх справа України, 2004. — 60 c.
80. Сердюк О. В., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків : Право, 2019. — 404 с. — ISBN 978-966-937-531-5