Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 22
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

61. Мережко А. А. Транснациональное торговое право (lex mercatorial). — К.:Таксон, 2002. — 464 c.
62. Мережко А. А. Транснациональное торговое право (lex mercatorial). — К.:Таксон, 2002. — 484 c.
63. Мережко О. О. Право міжнародних договорів:сучасні проблеми теорії та практики : Монографія. — К. : Таксон, 2002. — 344 c. — ISBN 966-7128-37-7
64. Микієвич М. М., Андрусевич Н. І. Європейське право навколишнього середовища. — Львів, 2004. — 256 c. — ISBN 966-631-300-8
65. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран:Учебник. — М.:Белые альвы, 1996. — 400 c.
66. Мідор Д. Суди в Сполучених Штатах. — Сент-Пол; Міннесота: Вест Паблішинг Ко, 1991. — 85 с.
67. Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. — К.: Правова єдність, 2009. — 224 с. — ISBN 978-966-2183-35-1
68. Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8
69. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право:Підручник. — К.:Либідь, 1995. — 192 c.
70. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право:Підручник. — К.:Либідь, 2003. — 311 c.
71. Опришко В. Ф. Право Європейського Союзу Загальна частина. — К.:КНЕУ, 2002. — 459 c. — ISBN 966-7024-46-6
72. Пєтков С. В., Алієв Р. В., Іванов І. Є. Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. — Київ: КНТ, 2020. — 258 с. — ISBN 978-966-373-908-3
73. Плачкової С. Г. Парламент вимір Європейської інтеграції. — К.:НОРАПРІНТ, 2005. — 104 c.
74. Поєдинок В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. — К.:Юрінком, 2006. — 288 c.
75. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу для студентів. — К.:Таксон, 2005. — 280 c.
76. Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право:Навч.пос. — К.:КНТ, 2010. — 280 с. — ISBN 978-966-373-566-5
77. Ред. Кучик О. С. Міжнародні організації: навч. посіб. — Київ : Знання, 2007. — 749 с.
78. Резніченко В. І., Михно І. Л. Довідник-практикум офіційного дипломатичного, ділового протоколу та етикету. — К.:УНВЦ"Рідна мова", 2003. — 479 c.
79. Савченко А. В. Федеральні правоохоронні органи США :місія,організаційна структура та застосування кримінального законодавства:Навч.посіб. — К.:"Текст", 2003. — 122 c. — ISBN 966-96136-1-2
80. Савченко А. В., Матвійчук В. В., Никифорчук Д. Міжнародний досівід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США:Посібник. — К.:Національна академія внутрішніх справа України, 2004. — 60 c.