Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

61. Поєдинок В. В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. — К.:Юрінком, 2006. — 288 c.
62. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу для студентів. — К.:Таксон, 2005. — 280 c.
63. Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право:Навч.пос. — К.:КНТ, 2010. — 280 с. — ISBN 978-966-373-566-5
64. Ред. Кучик О. С. Міжнародні організації: навч. посіб. — Київ : Знання, 2007. — 749 с.
65. Резніченко В. І., Михно І. Л. Довідник-практикум офіційного дипломатичного, ділового протоколу та етикету. — К.:УНВЦ"Рідна мова", 2003. — 479 c.
66. Савченко А. В. Федеральні правоохоронні органи США :місія,організаційна структура та застосування кримінального законодавства:Навч.посіб. — К.:"Текст", 2003. — 122 c. — ISBN 966-96136-1-2
67. Савченко А. В., Матвійчук В. В., Никифорчук Д. Міжнародний досівід використання агентури правоохоронними органами держав Європи та США:Посібник. — К.:Національна академія внутрішніх справа України, 2004. — 60 c.
68. Смирнова К. Європейська інтеграція України: перспектива зони вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (правові аспекти)//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С.201-207
69. Тимченко Л. Д. Международное право:Учебник для юридечиских специальностей вузов МВД. — Харьков:Консум, 1999. — 528 c.
70. Тімуш І. Реформація галузей та інститутів публічного права на засадах інтегрального праворозуміння//Право України. — Право України, 2011. — № 9. — С. 220-227
71. Топорнин Б. Н. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:Юристь, 2001. — 456 c.
72. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право:Курс вибраних лекцій. — К.:ЮринкомИнтер, 1997. — 432 c.
73. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право: Курс вибраних лекцій. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 429 с. — ISBN 966-7302-11-3
74. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право:Навч.посіб. — К.:Юринко Интер, 2000. — 416 c.
75. Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право:Навч.посіб. — К.:Атіка, 2003. — 544 c.
76. Хєла С. М. Правове регулювання участі іноземних юридичних осіб у цивільних правові відносини. — К.:Юринко Интер, 2005. — 184 c.
77. Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн:Навч.посіб. — Львів:Новий Світ, 2008. — 480 c. — ISBN 966-7827-17-8
78. Цветкова В. В. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы. — К.:Юринко Интер, 2003. — 528 c.
79. Цитрат, Геннадий, Артурович. Международный арбитраж как сособ разрешения внешнэкономических споров. — К.:Довіра, 1997. — 367 c.
80. Цюрупа М. В. Міжнародне гуманітарне право: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. — Київ: Кондор, 2008. — 364 с. — ISBN 978-966-351-117-7