Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.77. Право інтелектуальної власності ->

61. Шевчук П. І. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загального питань судової діяльності та в цивільних справах. — К.:Юрінком інтер, 1998. — 272 c.
62. Шишка Р. Б. Практикум права інтелектуальної власності. — Х:Еспада, 2002. — 192 c.
63. Шишкін В. І. Судові системи країн світу:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 336 c.
64. Штефан М. Цивільний процес:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 1997. — 608 c.
65. Шумський П. В. Прокуратура України:Навч.посіб. — К.:Вентурі, 1998. — 336 c.
66. Авторське право і суміжні права.Законодавство та судова практика. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 399 c.
67. Цивільний процесуальний кодекс України:Офіційний текст від 18 березня. — К.:ЦУЛ, 2004. — 183 c.
68. Кодекси України:Цивільний процесуальний кодекс України Офіційний текст 20 листопада. — К.:Форум, 2003. — 198 c.
69. Кодекси України:Цивільний процесуальний кодекс України. — К.:Укр.інформаційно-правовий центр, 1999. — 217 c.
70. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів:Зраки.Роз’яснення.Нормативні акти. — К.:Юрінком інтер, 1999. — 399 c.
71. Прокуратура України. — К.:Юрінком інтер, 2000. — 400 c.
72. Европейское сообщество: законодательный опыт в сфере интеллектуальной собственности. — Tacis, 1995. — 66c/
73. ВОИС: Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности. Общая информация. — Женева, 1996. — 88с. — ISBN 92-805-0244-1
74. Судові та правоохоронні органи України:Збірник законодавчих і нормативних актів. — К.:Вид.Паливода, 2006. — 608 c.