Міжнародний Науково-технічний Університет

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Сердюк О. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків: Право, 2017. — 372, [1] с. — ISBN 978-966-937-296-3

Сердюк О. В., Яковюк І. В. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум. — Харків : Право, 2019. — 404 с. — ISBN 978-966-937-531-5

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Книжок у каталозі: 6815
Книжок у електр. бібліотеці: 4006
Усього літератури: 10821
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

81. Материалы международной научно-практической конференции. Кутафинские чтения (декабрь 2009). — М.: МГЮА, 2009. — 160с. — ISBN 978-5-902405-83-2/2/
82. Финансовое право: Учебник/ Под ред. О.Н.Горбуновой. — М.: Юристъ, 2000. — 493 c — ISBN 5-7975-0339-5
83. Банківське право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 172 с.
84. Фінансове право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 93 с.
85. Податкове право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-// За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 151 с.
86. Бюджетний кодекс України.Офіц.текст зі змін.і доп.станом на 18.02.2012 р. — К.Форум, 2012. — 170 с.
87. Бюджетний кодекс України:чинне закон-во зі змін.та доп.станом на 25.08.2011 р. — К.: Паливода А.В., 2011. — 148 с. — ISBN 978-966-437-207-4
88. Правове регулювання державних доходів та видатків: Матеріали Міжнар.наук.-пр.конфер. — Х: Академія Правових наук України, 1998. — 352 с. — ISBN 966-7080-51-Х
89. Материалы международной научно-практичиской конференции "Государство и право: вызовы ХХI века" (Кутафинские чтения). — Москва : Єлит, 2009. — 160 с. — ISBN 978-5-902405-83-2/2/
90. Закон України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (проект). — Київ: [Б. в.], 2003. — 571 с.