Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 101
Користувачів у каталозі: 1260

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

81. Материалы международной научно-практической конференции. Кутафинские чтения (декабрь 2009). — М.: МГЮА, 2009. — 160с. — ISBN 978-5-902405-83-2/2/
82. Финансовое право: Учебник/ Под ред. О.Н.Горбуновой. — М.: Юристъ, 2000. — 493 c — ISBN 5-7975-0339-5
83. Банківське право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 172 с.
84. Фінансове право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 93 с.
85. Податкове право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-// За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 151 с.
86. Бюджетний кодекс України.Офіц.текст зі змін.і доп.станом на 18.02.2012 р. — К.Форум, 2012. — 170 с.
87. Бюджетний кодекс України:чинне закон-во зі змін.та доп.станом на 25.08.2011 р. — К.: Паливода А.В., 2011. — 148 с. — ISBN 978-966-437-207-4
88. Правове регулювання державних доходів та видатків: Матеріали Міжнар.наук.-пр.конфер. — Х: Академія Правових наук України, 1998. — 352 с. — ISBN 966-7080-51-Х
89. Материалы международной научно-практичиской конференции "Государство и право: вызовы ХХI века" (Кутафинские чтения). — Москва : Єлит, 2009. — 160 с. — ISBN 978-5-902405-83-2/2/
90. Закон України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" (проект). — Київ: [Б. в.], 2003. — 571 с.