Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 102
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 347.7 Комерційне (торговельне) право ->

81. Кучерявенко М. П. Фінансове право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 319 с. — ISBN 966-667-150-6
82. Воронова Л. К. Фінансове право України:Підручник. — К.:Прецедент;Моя книга, 2006. — 448 c.
83. Кучерявенко М. П. Фінансове право України:Підручник. — К.:Юрінком інтер, 2006. — 320 c.
84. Орлюк О. П. Фінансове право:Навч.посіб. — К.:Юрінком інтер, 2003. — 528 c.
85. Зюнькін А. Г. Фінансове право:Опорний конспект лекцій. — К.:МАУП, 1999. — 112 с. — ISBN 966-7312-70-4
86. Фінансове право:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс.-//За заг.редакцією Т.В.Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 93 с.
87. Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник. — Київ : Юрінком Інтер, 2010. — 808 с. — ISBN 978-966-667-386-5
88. Фінансові санкції за законодавством України.Збірник нормативних актів. — К.:Юрінком інтер, 2001. — 415 c.
89. Музика-Стефанчук О. А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. — К.: Правова єдність, 2009. — 224 с. — ISBN 978-966-2183-35-1
90. Латковська Т. А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права: монографія. — Одеса: Юридична література, 2007. — 279 с. — ISBN 978-966-419-048-7