Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3867
Усього літератури: 10678
Відвідувачів на сайті: 30
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 530. Загальна фізика ->

81. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. — Москва"Просвещение", 1991. — 246 c.
82. Эллиот Л. У., Уилкокс. Физика. — Москва, 1963. — 800 c.
83. Лейкина Е. М. Физика и физический мир. — Москва, 1975. — 623 c.
84. Чолпан П. П. Физика с философским анализом. — Киев, 1972. — 428 c.
85. Физика: методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических спецыальностей высших учебных заведений. — Москва : Высшая школа, 1981. — 175 с.
86. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика: Учебник для 10 класса средней школы. — Москва"Просвещение", 1980. — 314 c.
87. Сахаров Д. И. Физика: Учебник для педагогических училищ. — Москва, 1953. — 449 c.
88. Арцыбышев С. А. Физика: Учебник для студентов-медиков. — Москва, 1950.
89. Сахарова Д. И., Блудов М. И. Физика: Учебник для техникумов. — Москва, 1967. — 608 c.
90. Лейкина Е. М. Физика. В 2-х тт.. — Москва, 1981. — 336 c.
91. Воронецкая Л. В. Физика. В помощь поступающим в вузы. — Москва, 1973. — 280 c.
92. Перышкин А. В., Третьяков Н. П. Физика.-3-е изд., испр. и доп.. — Москва, 1959.
93. Хайкин. Физические основы механики. — Москва, 1971. — 751 c.
94. Антонюк А. О. Фізика : Навч. посіб. — Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. — 260 с. — ISBN 978-966-337-488-8
95. Коршак Є. В. Фізика 11 клас: рівень стандарту: навч. посіб. — Київ : Генеза, 2011. — 256 с. — ISBN 978-966-11-0066-3
96. Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. — Київ, 1972. — 272 c.
97. Фізика: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 103с.
98. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Фізика: Підручник для 10 класу середньої школи. — Київ"Рядянська школа", 1985. — 298 c.
99. Фізика. Підручник для 10 класу. Рівень стандарту. — Харків: Ранок, 2018. — 272 с. — ISBN 978-617-09-4360-6
100. Матвеева А. Н. ЭВМ в курсе общей физики. — Москва, 1982. — 232 c.