Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336. Фінанси ->

41. Рябинина Л. Н. Деньги и кредит.- 2-е изд, переработ. и доп.. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 602с. — ISBN 978-966-364-677-0
42. Самуэльян Н. Tnglish for Banking:Пособие по англ.языку для изучающих банковское и финансовое дело. — М.:Менеджер, 1997. — 240 c.
43. Сков Н. Финансы и управление. — Варшава:Издательство "ПРЕТ А.О.", 1994. — 247 с. — ISBN 83-85877-02-9
44. Старостенко Г. Г., Булгаков Ю. В. Бюджетна система:Навч. посібник. — К.: ЦНЛ, 2006. — 240 с. — ISBN 966-364-280-7
45. Уткин Э. А. Бизнес-план компани. — М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", 2000. — 96 с. — ISBN 5-88128-047-2
46. Филлипс Роберт. Руководство по организации сбора налогов и обеспечению соблюдения налогового законодательства. — Казначейство США, 2003. — 108с.
47. Фільштейн Л. М. Фінанси України:Навч.посіб. — К.:Держ.центр-Укр видав, 1994. — 164 c. — ISBN 5-7707-5533-4
48. Ходаківська В. П., Данілов О. Д. Ринок фінансових послуг: Навч посіб. — Ірпінь:Академія ДПС України, 2001. — 501 c.
49. Худолій Л. М. Теорія фінансів:Навч метод посіб. — К.:Ви-во Європ, 2003. — 167 c. — ISBN 966-7942-97-Х
50. Гроші та кредит: Методичні вказівки до написання курсової роботи студентами спеціальності 6.050105 "Бінківська справа". — Львів: Вид-во Львіської комерційної академії, 2005. — 55 с.
51. Якимчук Н. Я. Розпорядники бюджетних коштів: система та правовий статус: монографія. — Чернівці: Вид-во Чернівецького національного університету, 2009. — 647 с. — ISBN 978-966-423-048-0
52. Програма та методичні вказівки проходження навчальної практики студентами спеціальності "Фінанси та кредит". — К.:МНТУ, 1998. — 9 c.
53. Інституційний розвиток рахункової палати в системі вимог міжнародних та європейських стандартів.матеріалів круглого столу у Верховній Раді України. — К.:Рахункова палата, 2003. — 37 c.
54. Державна податкова служба в Україні:Організація, діяльність, роз’яснення. — К.:Юрінком, 1999. — 319 c.
55. Гроші та кредит:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 140с.
56. Фінанси: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 128с.
57. Организация оценки и налогообложения недвижимости: [В 2 т.]Т.2/Под общ. ред. Дж. К.Эккерта — М.: Академия оценки, 1997. — Т. 2. — 442 с. — ISBN 5-89272-005-5
58. Финансы.Денежное обращение.Кредит: Учебник для вузов/ Под ред. Л.А.Дробозиной. — М.:ЮНИТИ, 2000. — 479 c. — ISBN 5-85173-050-1
59. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. для экон. спец. вузов/ Под ред. Л.А.Дробозиной. — М.: Финансы: ЮНИТИ, 1997. — 477 с. — ISBN 5-85173-050-1
60. Финансы:Уч. пособие.-Изд.второе /Под ред.А.М.Ковалевой. — М.:Финансы и статистика, 1997. — 336 с.,ил. — ISBN 5-279-01695-0