Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 55
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право -> 341. Міжнародне право ->

81. Черкес М. Ю. Міжнародне право:Підручник. — К.:Знання, 2004. — 292 c.
82. Чубарєв В. Л. Елементарний курс права мієнародних договорів: Навч. посіб. — Київ: Правові джерела, 2001. — 176 с. — ISBN 966-7805-02-6
83. Энтин М. Л. Суд европейских сообществ: Правовые формы обеспечения западноевропейской интеграции. — М.: Междунар. отношения, 1987. — 173с. с.
84. Энтина Л. М. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:Норма, 2004.
85. Энтина Л. М. Европейское право:Учебник для вузов. — М.:НОРМА, 2001. — 720 c.
86. Юдківська Г. Ю. Деякі проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні (виступ на міжнародній конференції)//Судова практика. — Судова практика.- 2011.- № 9-10, 2011. — № 9-10. — С.4-10
87. Яблонська Т. Права людини в документах Ради Європи. — К.:Українсько-Американське бюро захисту права людини, 1996. — 274 c.
88. Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах. — К.:КІСІ, 2006. — 274 c.
89. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційних технологій. — Київ, 2002. — 219 c.
90. Международное право:Учеб.пособие. — М.:Междунар.отнош, 1998. — 617 c.
91. Загальна декларація права людини. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 12 c.
92. Міжнародний пакт про громадські та політичні права.Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 40 c.
93. Міжнародний Пакт про економічні та кільтурні права. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 16 c.
94. Права машин.Виклад фактів №18 Харків. — К.:Українсько-Американське бюро захисту права людини, 1995. — 15 c.
95. Арбітражний процес.Законодавство та практика.Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 1993. — 161 c.
96. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 180с. — ISBN 978-966-364-680-0
97. Правове регулювання сфери енергетики, включаючи ядерну, в Європейському Союзі та в Україні. — К.: ТОВ Ніка Прінт, 2006. — 640с. — ISBN 966-8578-07-7
98. Правове регулювання сфери охорони здоров’я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 440с. — ISBN 978-966-364-617-6
99. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 580 с. — ISBN 978-966-364-616-9
100. Сфера зв’язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні: особливості правового регулювання. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 156с. — ISBN 978-966-364-637-4